Program postuniversitar în Managementul Comunicării în Sectorul Public

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB) împreună cu Carl Vinson Institute of Government și James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research (University of Georgia, SUA) organizează, în premieră în România, un program post-universitar adresat persoanelor interesate de managementul comunicării în sectorul public.

Absolvenții acestui program vor primi pe lângă diploma de la UBB și un certificat acordat de University of Georgia. Cursurile vor avea loc la sfârșit de săptămână și vor fi susținute de profesori de la ambele universități.

Cadre didactice:
Dr. Rusty Brooks
, Director al International Center of the Carl Vinson Institute of Government (The University of Georgia)
Dr. Tudor Vlad, director asociat al James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research (The University of Georgia)
Dr. Călin Hințea, Decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC-UBB)
Dr. Ioan Hosu, Directorul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate (FSPAC-UBB)
Dr. Călin Rus, Prorector al UBB pe probleme de comunicare, PR și relații internaționale
Dr. Cosmin Irimieș, Conferențiar dr. în cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate

Tipul programului: postuniversitar de dezvoltare profesională
Limba de predare: română / engleză (pentru cursurile în limba engleză se asigură traducere)
Taxa: 2.400 RON
Număr LIMITAT de locuri
Durata programului: 6 luni
Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarul de admitere trebuie să conțină:
– CV
– Scrisoare de motivație
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– Diplomă de Masterat – dacă e cazul (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
– Fișă de înscriere (se completează la înscriere)