Descrieri de cursuri

Curricula programului postuniversitar

 

Semestrul 1 (Anul I)

Management şi leadership în organizaţii publice

Economie şi finanţe publice. Management financiar

Descentralizare. Dezvoltare urbană

Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă

 

Semestrul 2 (Anul I)

Analiza politicilor publice şi evaluarea programelor în administraţie publică

Etică în administraţia publică

Drept administrativ comparat şi instituţii ale UE

Managementul resurselor umane