Program postuniversitar în Managementul Administrației Publice

Program postuniversitar în Managementul Administrației Publice

Acest program postuniversitar este rezultatul unei colaborări între Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB Cluj-Napoca), Facultatea de Administrație și Management Public (ASE București) și Michigan State University (East Lansing, SUA).

Tipul programului: postuniversitar de perfecţionare
Forma de învăţământ: zi
Limba de predare: română
Taxa de școlarizare: 2400 lei
Număr de locuri: LIMITAT
Durata programului: 6 luni
Număr total de ore: 144 (80 ore de curs, 64 ore de seminar)
Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarul de admitere trebuie să conțină:
– CV
– Scrisoare de intenție
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– Diplomă de Masterat – dacă e cazul (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Planul de învățământ este structurat pe 8 discipline ce urmează a fi studiate pe parcursul a două semestre, după cum urmează:

Semestrul I (primele 3 luni) – destinat dobândirii unor competenţe şi abilităţi manageriale de bază și include:

 • Management şi leadership în organizaţii publice;
 • Economie şi finanţe publice. Management financiar;
 • Descentralizare. Dezvoltare urbană;
 • Managementul proiectelor. Dezvoltare durabilă.

Semestrul II (ultimele 3 luni) – conceput pentru aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor manageriale dobândite în primele trei luni și spre dezvoltarea capacităţilor manageriale de analiză comparativă şi de interacțiune interpersonală, și include:

 • Analiza politicilor publice şi evaluarea programelor în administraţie publică;
 • Etică în administraţia publică;
 • Drept administrativ comparat şi instituţii ale UE;
 • Managementul resurselor umane.


Avantajele Programului Postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice:

 • Absolvenții acestui program vor primi pe lângă diploma de la UBB și
  un certificat acordat de Michigan State University;
 • Acces la o bibliotecă dotată cu cele mai actuale şi mai complete publicaţii în domeniu – prin proiect au fost achiziționate cărți în domeniul administrației publice și domenii conexe (sociologie, economie, finanțe publice, drept administrativ, managementul resurselor umane) în valoare totală de peste 150.000 lei;
 • Acces la studii de caz și articole în domeniul administrației publice și domenii conexe;
 • Acces pe bază de username şi parolă  la suporturile de curs și la alte documente (studii de caz, articole etc), disponibile pe platforma de e-learning.