Program postuniversitar în Fiscalitate și audit financiar

Program postuniversitar Fiscalitate și audit financiar

Tipul programului: postuniversitar de perfecţionare
Forma de învăţământ:
zi
Limba de predare:
română
Taxa de școlarizare:
2.500 lei
Număr de locuri:
20
Durata programului:
6 luni
Cursuri:
vinerea după amiaza si sâmbăta, tutoriat online

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Admiterea se va face pe bază de dosar:
– CV
– Scrisoare de intenție
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Planul de învățământ:

  • Contabilitate şi audit financiar
  • Management și planificare strategică
  • Procedură fiscală
  • Reglementări și politici în fiscalitatea directă
  • Reglementări și politici în fiscalitatea indirectă
  • Impozitare locală
  • Investiții şi fonduri europene