Program postuniversitar în Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat

Centrul de Studii privind Buna Guvernare
în parteneriat cu
Agenția Națională a Achizițiilor Publice, Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor, Departamentul de Luptă Antifraudă, Freedom House Romania și Expert Forum

organizează

Program postuniversitar în Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public Privat

Director program: Prof. dr. Dacian C. Dragos, dragos@fspac.ro

 

Tipul programului: postuniversitar de perfecţionare
Forma de învăţământ: zi
Limba de predare: română
Taxa de școlarizare: 3400 lei
Număr de locuri: 30
Durata programului: 6 luni
Cursuri: vinerea după amiaza si sâmbăta, tutoriat online

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede:  Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar:
– CV
– Diplomă de BAC (copie xerox)
– Diplomă de Licență (copie xerox)
– CI/Buletin (copie xerox)
– Certificat de naștere (copie xerox)
– Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Planul de învățământ:

Trimestrul I (primele 3 luni):

  • Achiziții publice (1) – autorități contractante, operatori economici, achiziții mixte, achiziții centralizate, criterii de calificare si selecție, contracte rezervate. Prof. dr. Dacian C. Dragos UBB Cluj, Eduard Badea ANAP, Bogdan Pușcaș ANAP
  • Achiziții publice (2) – proceduri de atribuire, executarea contractului, acorduri cadru, achiziții directe. Conf. dr. Bogdana Neamțu UBB Cluj, Cicerone Stan ANAP
  • Parteneriatul public privat: concesiuni si delegarea de gestiune a serviciilor publice. Dr. Roxana Vornicu, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen București, Conf. dr. Cosmin Gherghe avocat Baroul Dolj, Drd. Simona Spătaru Baroul București
  • Utilizarea SEAP; Elaborare documentație de atribuire. Valeria Tudora practician achiziții publice, Milica Dobrotă Deloitte Audit

Trimestrul II (ultimele 3 luni):

  • Achiziții publice durabile, metodologii pentru costul ciclului de viață –  Lect. Dr. Raluca Suciu UBB Cluj, Drd. Ioan Baciu, Rubin Meyer Doru & Trandafir, Baroul București
  • Etica in achiziții publice. Nereguli si corecții financiare –  Emanuel Petrescu, Departamentul de Lupta Anti Frauda – Drd. Demis Sparios – Judecător la Curtea de apel Brașov
  • Contenciosul achizițiilor publice si al PPP – Dr. Florentina Dragan CNSC, Silviu Popa, CNSC

Avantajele Programului Postuniversitar: Cursuri predate de experți in achiziții publice din mediul universitar si din practica achizițiilor publice, Agenția Națională a Achizițiilor Publice, Departamentul de Lupta Antifraudă, Consiliul National de soluționare a Contestațiilor, judecători de contencios administrativ, avocați specializați in achiziții publice, cu vasta experiență in domeniu.  Invitați de marca din domeniul dreptului achizițiilor publice din tara si străinătate. Acces la studii de caz și articole în domeniul achizițiilor publice și domenii conexe.