Fișele disciplinelor (syllabus-uri)

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

COD DENUMIREA DISCIPLINEI
SEMESTRUL  I
ULR2101 Introducere în administraţia publică
ULR2102 Sociologie
ULR2103 Operare PC
ULR1101 Introducere în științe politice
ULR2104 Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
ULLU0011 Limba engleză 1
ULLU0021 Limba franceză 1
SEMESTRUL  II
ULR2205 Economie politică
ULR2206 Sistem constituţional şi instituţii politice în România
ULR2207 Drept pentru administraţia publică
ULR2208 Relaţii cu publicul şi elaborarea documentelor oficiale
ULR2209 Protecția mediului
ULLU0012 Limba engleză 2
ULLU0022 Limbi franceză 2
SEMESTRUL  III
ULR2311 Drept administrativ
ULR2312 Finanţe publice
ULR2313 Dezvoltare regională
ULR2314 Acte și proceduri administrative de stare civilă
  Curs opţional nenominalizat
SEMESTRUL  IV
ULR2415 Management financiar
ULR2416 Teorii organizaţionale
ULR2417 Sisteme administrative comparate
ULR2418 Etică în administraţia publică
ULR2427 Dezvoltare comunitară (Curs opțional)
ULR2428 Urbanism și amenajarea teritoriului (Curs opțional)
ULR2410 Practică profesională
SEMESTRUL  V
ULR2519 Managementul resurselor umane
ULR2520 Politici publice
ULR2521 Management public
ULR2522 Introducere în studiul organizațiilor nonguvernamentale
ULR2523 Seminar de cercetare
ULR2529 Dezvoltare organizațională și managementul schimbării (Curs opțional)
ULR2530 Dreptul muncii (Curs opțional)
SEMESTRUL  VI
ULR2624 Evaluarea programelor și performanțelor
ULR2625 Uniunea Europeană: mecanisme și instituţii
ULR2626 Managementul proiectelor în organizații publice și non-profit
ULR2631 Managementul conflictelor și tehnici de negociere (Curs opțional)
ULR2632 Contabilitatea instituțiilor bugetare (Curs opțional)
ULR2610 Practică profesională

 

LEADERSHIP OF THE PUBLIC SECTOR

COD DENUMIREA DISCIPLINEI
SEMESTRUL I
ULE2101 Introducere în administrație publică
ULE2102 Politici de mediu
ULE2103 Operare PC
ULE2103 Metode de cercetare în științele sociale
ULX1101 Introducere în științe politice
SEMESTRUL II
 ULE2205  Economie politică
 ULE2206  Teorii organizaționale
 ULE2207  Scriere academică
 ULX2209  E-guvernare
 ULX2208  Comunicare în organizații publice
   
   
SEMESTRUL III
 ULE2311  Drept administrativ
 ULE2312  Finanțe publice
 ULE2313  Politici regionale
 ULX2314  Inovație în organizații publice
 ULX2335  Procese de luare a deciziilor
SEMESTRUL IV
 ULE2415  Management financiar
 ULE2416  Management public
 ULE2417  Guvernanță comparată
 ULE2418  Evaluarea programelor
   
   
   
SEMESTRUL V
   Economics
   
   
   
   
   
   
SEMESTRUL VI