Finalizarea studiilor

Sesiunea iunie 2018

Înscrieri – 20.06-03.07.2018
Susţinerea disertaţiei – 06.07.2018

Acte necesare pentru înscriere

 • Fişa de înscriere (se găseşte la secretariat);
 • Diploma de bacalaureat si foaia matricola (pentru diplomele insotite de foaie matricola) sau diploma echivalenta acesteia in original;
 • Diploma de licenta si foaia matricola/suplimentul la diploma (pentru diplomele insotite de foaie matricola/suplimentul la diploma) sau diploma echivalenta acesteia in original
 • Certificatul de nastere in copie conforma cu originalul (trebuie adus și originalul) sau in copie legalizata
 • 2 fotografii tip buletin de identitate
 • Lucrarea de disertatie + CD, insotita de acceptul coordonatorului stiintific;
 • Pasaport –copie (cazul studenților străini)
 • CI, buletin de identitate – copie
 • Dosar plic
 • Declaratie pe proprie raspundere ca lucrarea de diploma nu este plagiata
 • Dovada achitarii taxei de inscriere (daca este cazul)
 • Atestatul/adeverinta de echivalare a studiilor, scrisoarea de acceptare, ordinul ministrului, avizul
  ministerului – in original si copie pentru conformitate cu originalul sau copie legalizata (pentru
  absolventii care au fost admisi la studii pe baza atestatului/adeverintei de echivalare a studiilor, a
  scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului, a avizului ministerului, etc.)

Conform art. 13 din Regulamentul UBB de finalizare a studiilor de licenta si masterat:
“In cazul inscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai tarziu de trei ani de la data absolvirii se percepe taxa de inscriere”.
“In cazul nepromovarii examenelor de finalizare a studiilor in una din cele doua sesiuni consecutive (iunie, februarie), acestea pot fi sustinute intr-o sesiune ulterioara, cu suportarea de catre candidat a taxelor aferente”

 • In cazul in care la inmatriculare sau in perioada studiilor studentul a depus cerere pentru modificarea sau completarea numelui se depun si urmatoarele documente: cerere aprobata de conducerea institutiei; copii legalizate ale documentelor din care rezulta numele nou – in raport cu numele initial din certificatul de nastere; declaratia studentului, autentificata la notariat, ca nu va mai solicita un alt act de studii, in cazul modificarii ulterioare a numelui

ATENTIE!!! Conform art. 15 din Regulamentul UBB de finalizare a studiilor de licenta si masterat:
“Retragerea dosarului de inscriere dupa incheierea perioadei de inscriere conduce la eliminarea candidatului din examen. Absolventii isi consuma astfel un drept de prezentare gratuit.

Cerințe pentru realizarea lucrării de disertaţie
Reguli de citare