Masterat în Administraţie Publică

Masterat în Administraţie Publică (în limba română)

Masterat în Administraţie Publică (în limba română)

Denumirea specializării: Administraţie Publică
Durata studiilor: 4 semestre
Planul de învățământ
Broșură de prezentare
Descrierea programului:
– se adresează absolvenţilor nivel licenţă, care au absolvit un program cu o durată de 6 semestre (3 ani);
– presupune 4 semestre de cursuri
– se adresează atât absolvenţilor nivel licenţă care vor să îşi continue studiile cu un program de master cât şi celor care lucrează deja în administraţia publică sau în alte domenii;

Obiectivele programului:
Administratia Publică din Romania a fost implicata într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptari crescute din partea cetăţenilor faţă de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic şi social, cerinţe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluţii viabile; pregătirea managerială a funcţionarilor publici este o condiţie fără de care administraţia publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării şi eficientizării structurilor proprii.

Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puţine. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administraţiei publice, care va trece cât de curand de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor şi reglementărilor la cel modern, în care devine un furnizor de servicii publice.

Programa masteratului este direct legata de necesitatile tehnice existente la nivelul administratiei publice urmarind elemente precise:

– dezvoltarea cunoştinţelor de baza în domeniul ştiintei administrative;
– dezvoltarea unor abilităţi manageriale extrem de necesare şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării serviciilor publice;
– dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, etc)