Managementul resurselor umane în sectorul public

Durata studiilor: 4 semestre
Limba de predare: română
Taxă de admitere: 200 RON
Criterii de admitere: interviu, pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV, ambele în limba română

Planul de învățământ

Descrierea programului:
Programul de masterat MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SECTORUL PUBLIC se adresează atât absolvenților studiilor universitare de nivel licența cu o durată de 3 ani care sunt interesați să își aprofundeze cunoștințele dar și să își dezvolte abilități specifice unei cariere în sectorul public sau non-profit, cât și funcționarilor publici/profesioniștilor interesați de propria dezvoltare profesională sau aprofundare a domeniului.

Structura programului este de 4 semestre, abordarea educatională fiind una interdisciplinară în care studentul este transpus în postura viitorului specialist din sectorul public/non-profit care trebuie să poată utiliza un ansamblu de cunoștințe și practici în situații concrete din domeniul resurselor umane. Procesului educațional axat pe comunicare și pe implicarea masteranzilor în diverse activități (studii de caz, jocuri de rol, simulări ale unor training-uri/sesiuni de formare profesională, evaluări și auto-evaluări, testări, consiliere profesională, mentoring, planificarea carierei, ș.a.m.d) urmărește asigurarea competențelor și abilităților practice specifice unui bun profesionist în domeniul resurselor umane.

Programul de masterat urmărește dezvoltarea de competențe de specialitate pentru următoarele categorii țintă de persoane:

  • Absolvenții de licență care intenționează să se angajeze în servicii de resurse umane din sectorul public/non-profit;
  • Angajații din sectorul public/non-profit și persoane din afara acestor sectoare care doresc să acceadă în funcții de conducere ce presupun munca cu angajații aflați în subordinea directă.

Obiectivele programului:

  • Dezvoltarea competențelor în domeniul resurselor umane astfel încât absolvenții programului să performeze în mod flexibil, adaptativ și creativ într-un domeniu fundamental pentru orice organizație.
  • Formarea de specialiști în domeniul managementului resurselor umane, cu accent pe specificul acestui domeniu ocupațional existent în sectorul public/non-profit, acesta fiind singurul masterat existent la nivel național care-și propune să dezvolte studenților competențe și abilități în acest sector.
  • Dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe din domeniul administrării și gestionării resurselor umane din sectorul public (Ex.: recrutarea, selectarea, integrarea, motivarea, pregătirea şi perfecționarea personalului, recompensarea, relațiile de muncă şi negocierea, mentoring-ul și coaching-ul angajaților, formarea profesională și training-ul, managementul și planificarea carierei, şi sistemele de informații privind personalul).