Doctorat

scoala_doctorala_int

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ADMINISTRAȚIE ȘI POLITICI PUBLICE

Începând cu anul universitar 2015-2016, Departamentul de Administrație și Management Public are școală doctorală.

Domeniul: Științe administrative
Forma de învățământ: Cu frecvență și cu frecvență redusă
Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre
cercetare)
Limbile de studiu: Română sau Engleză
Perioada de înscriere: 3 –7 septembrie 2018. Înscrierea se va face la Institutul de Studii Doctorale al UBB, Str. Universității nr. 7-9, et. 1
Confirmarea locurilor: 24 – 26 septembrie 2018, la Institutul de Studii Doctorale al UBB

Calendarul admiterii

Coordonatori, președinți de comisii:
– Prof. univ. dr. Cătălin Baba
– Prof. univ. dr. Răzvan-Mircea Cherecheș
– Prof. univ. dr. Călin Emilian Hințea
– Prof. univ. dr. Dan Lazăr
– Prof. univ. dr. Felicia-Cornelia Macarie

Prof. univ. dr. Sorin Dan Șandor
– Conf. univ. dr. Raluca Antonie
– Conf. univ. dr. Christian Chereji
– Conf. univ. dr. Bogdana Neamțu
– Conf. univ. dr. Viorel Stănică

TOTAL locuri:
Locuri bugetate:

Locuri cu taxă:

Mențiune: locurile (atât bugetate cât și cu taxă) se pot eventual suplimenta, prin redistribuirea de către Rectoratul UBB a locurilor rămase neocupate la alte facultăți.

 

Criterii de evaluare și de selecție a candidaților la concursul de admitere doctorat 2018 – 2019

A. Criterii de evaluare:

Proba a) Probă scrisă de specialitate: Evaluarea se va face prin notare cu note de la 1 la 10;

Proba b) Interviu Evaluarea candidaților se va face prin notare cu note de la 1 la 10. În apreciere vor conta preocupările științifice și de cercetare ale candidatului (50%) și calitatea temei propuse pentru teza de doctorat (50%).

Nota finală este media aritmetică a notelor de la cele 2 probe

B. Criterii de selecție:

1. Selecția se va face în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele două probe.

2. În situația în care nu se poate face departajarea pe baza acestui criteriu are prioritate candidatul care are nota cea mai mare la proba b) – interviu.

3. În caz de egalitate are prioritate candidatul care are studiile de licență și de masterat în domeniul de doctorat sau echivalentul acestuia.

 

Informații suplimentare și depunerea dosarelor de înscriere
Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Studii Doctorale,
Tel. 40-264-405362, 40-264-405363,
email: doctorat@staff.ubbcluj.ro,
web: http://doctorat.ubbcluj.ro