American MPA (Master of Public Administration)

Acest program de masterat a fost acreditat de European Association for Public Administration Accredi-tation (EAPAA) şi este primul program universitar românesc de administraţie publică acreditat european.

Decizia a fost luată, pe baza raportului redactat de comisia internaţională de evaluare, în cadrul conferinţei EGPA/EAPAA de la Madrid din luna septembrie 2007.

Începând cu anul universitar 2014-2015 absolvenții acestui program pot primi și o diplomă de la Corvinus University of Budapest. Condiția pentru obținerea diplomei de la Corvinus este ca studenții să opteze pentru acest lucru și să urmeze 7 cursuri din planul de învățământ al universității Corvinus (dintre care 3 se oferă deja în programul nostru, iar restul se pot completa printr-o bursă Erasmus, studiind un semestru la Budapesta).

 

Broșură de prezentare

Specializări

1. Managementul Instituţiilor Publice şi Non-Profit, cu 2 module:
a. Managementul Serviciilor Publice
b. Managementul Organizaţiilor Non-Guvernamentale

2. Administraţie Publică, cu 2 module:
a. Guvernanță Economică a Sectorului Public
b. Dezvoltare Comunitară și Planificare Urbană:

 

Universităţi internaţionale partenere:

Michigan State University, East Lancing, Michigan – partener principal;
Nelson Rockefeller College of Public Affairs and Policy, State University of New York at Albany
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (Washington DC, USA)
Florida International University, Miami, Florida
University of Delaware, Delaware, USA
Universitá degli Studi di Genova, Italy
Corvinus University of Budapest, Hungary
Monash University, Australia
Victoria University, Australia

Limba de predare: engleză

Obiectivele programului:

Administratia Publică din Romania a fost implicata într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptari crescute din partea cetăţenilor faţă de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic şi social, cerinţe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluţii viabile; pregătirea managerială a funcţionarilor publici este o condiţie fără de care administraţia publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării şi eficientizării structurilor proprii.

Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puţine. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administraţiei publice, care va trece cât de curand de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor şi reglementărilor la cel modern, în care devine un furnizor de servicii publice.

Programa masteratului este direct legata de necesitatile tehnice existente la nivelul administratiei publice urmarind elemente precise:

– dezvoltarea cunoştinţelor de baza în domeniul ştiintei administrative;
– dezvoltarea unor abilităţi manageriale extrem de necesare şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării serviciilor publice;
– dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, etc