La FSPAC/AMP dorim ca toți studenții să aibă o experiență academică unică, să beneficieze de oportunitățile de învățare tradiționale precum și cele oferite de activitățile extracurriculare, să devină parte a unei comunități care înglobează nu doar studenții ci și cadrele didactice, absolvenții, precum și actorii relevanți din comunitate. Mentoratul reprezintă un tip de activitate gândită ca o resursă în slujba studenților care să le permită: să se familiarizeze cu cultura și valorile FSPAC/AMP astfel încât să devină parte din familia FSPAC/AMP; să fie bine informați cu privire la toate oportunitățile academice și profesionale disponibile la FSPAC/AMP; să beneficieze de servicii suport atunci când întâmpină dificultăți în procesul de învățare; să beneficieze de diverse instruiri vizând orientarea în carieră.

La nivel licență (programul de AP și Leadership) sunt disponibile începând cu acest an două tipuri de programe de mentorat:

Mentorat academic – se adresează studenților care întâmpină dificultăți vizavi de cerințele de la cursuri și seminarii și care au nevoie de îndrumare suplimentară pentru a reuși pe plan academic. În principiu, mentoratul academic se dorește a fi individual sau atunci când un număr semnificativ de studenți se confruntă cu dificultăți la aceeași materie, de grup – grupuri mici, de până la 10 studenți. Cei care vor realiza activitățile de mentorat sunt, în principiu, cadre didactice și doctoranzi cu pregătire în domeniu și nu profesorul titular. În situații excepționale, atunci când profesorul titular este singurul cu specializarea respectivă, se poate ca mentoratul să fie furnizat de acesta.

Cererile privind mentoratul individual academic se vor trimite pe adresa F8^q{?ctBPb'dGa-m]#[0xMfk.EiY3VsF%jz] cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ședința propriu-zisă de mentorat. Acest interval este necesar pentru ca să se poată face aranjamentele necesare în vederea desfășurării sesiunii de mentorat. În situații excepționale se poate lua în considerare și un interval de timp mai scurt. În email trebuie să precizați numele și prenumele, anul de studiu, materia la care întâmpinați dificultăți și eventual posibile motive pentru această situație. Aceste informații ne vor ajuta să desemnăm cea mai potrivită persoană pentru mentorat. Prima sesiune de mentorat academic durează 50 de minute urmând ca studentul și mentorul să facă programări ulterioare dacă acest lucru este necesar.

Mentorat vizând parcursul academic – se adresează: a) studenților care se află în situații de risc care favorizează abandonul școlar – îndrumătorul de an împreună cu mentori voluntari vor oferi suport acestor studenți astfel încât să poată fi identificate soluții care să permită continuarea studiilor; b) tuturor studenților care doresc să se dezvolte pe plan academic și să își planifice cariera cu ajutorul unor consilieri de specialitate – îndrumătorul de an va acționa ca interfață între studenți și Centrul de Carieră FSPAC.

La nivel master (programele în limba română și engleză) programul de mentorat va fi desfășurat în parteneriat cu o echipă compusă din foști studenți care au inițiat un proiect de mentorat pe care doresc să îl desfășoare ca pilot în anul academic 2016-2017.

Echipa de mentori voluntari care va desfășura activități sub sigla de APT (Administrație Publică Tutoriat) este compusă din: Georgiana Găvruș (student doctorand FSPAC, absolvent master engleză AMP, Bianca Opriș (absolvent master engleză AMP), Ali Miertoiu (absolvent master engleză AMP) și George Vlas (student doctorand FSPAC, absolvent master engleză AMP),.

Pentru anul academic 2016-2017 echipa APT vă propune 4 categorii de activități:

1. Induction Day (deschiderea anului academic) – Echipa APT își propune să ofere bobocilor masteranzi o scurtă prezentare a programului de mentorat pe care doresc să îl realizeze – scop, motivație, tipuri de activități. De asemenea doresc să afle care sunt așteptările studenților care încep programul de master la AP.

2. Mondays 8.00 P.M. (ultima joi din lună, pizza night) – socializare, discutarea problemelor ridicate de către studenți, îmbunătățirea relației studenți-profesori. Echipa APT va acționa ca un liant între studenți și AMP, oferind atât informații culese de la studenți cât și posibile recomandări vizând modul de acțiune.

3. Workshopuri – evenimente de grup, deschise tutoror studenților FSPAC. Aceste evenimente vizează dezvoltarea unor abilități academice și/sau profesionale transversale precum comunicarea, managementul timpului, gândirea critică.

4. APT talk (tutoriat 1:1) – ședințe individuale, desfășurate la cererea studenților – sesiuni de 50 de minute în care sunt abordate aspecte ce țin de dificultăți de învățare, de relaționare cu colegii și/sau cadrele didactice, de alegeri vizând cariera etc.

IMPORTANT – Și studenții masteranzi pot beneficia de mentoratul academic descris în secțiunea licență în condiții similare.

Pentru orice informații legate de programul de mentorat pentru masterat: F8^q{?ctBPb'dGa-m]#[7.San!R\Y3VsF%jz]