Formulare și regulamente

Știm ca pot fi plictisitoare sau obositor de completat, dar conțin fie informații cu care e bine să fiți familiarizați (regulamentele), fie e nevoie de ele pentru parcursul vostru academic (formularele). Ne-am gândit că e mai bine să le aveți aici decât să fiți nevoiți să le luați de la secretariat. Cu plăcere.

Regulamente

Regulamentul de credite transferabile

Regulamentele pentru burse

Regulamente de cazare

Regulament examen finalizare studii (licență, disertație)

Ghidul studentului UBB

Hotărâri cu privire la taxe

Carta UBB

Contul Universității Babeș-Bolyai

RO35TREZ21620F330500XXXX, BN Trezoreria Cluj, cod unic de înregistrare (CUI) 4305849. Vă rugăm să specificați numele dumneavoastră, „taxă de şcolarizare/eliberare adeverință/eliberare situație școlară/eliberare programă analitică/arhivare” (după caz), precum și mențiunea: “Pentru Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării.”

Formulare

Formularul de cerere pentru bursa de studiu/merit.

Declarația de venit pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii dreptului de bursă socială

Cerere de cazare

Cerere tip solicitare bursă socială (Anexa 5)

Declaraţie tip solicitare bursă socială (Anexa 6)