Centrul de scriere academică

Ca studenți, veți avea de realizat diferite tipuri de lucrări scrise pentru majoritatea disciplinelor studiate. În general, lucrările științifice presupun anumite rigori de formă și de conținut cu care nu ați fost familiarizați în liceu. De aceea, Centrul de Scriere Academică, prin serviciile pe care le oferă, își propune să fie o resursă utilă atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice.

Toate universitățile mari din lume oferă astfel de servicii pentru a-i ajuta pe studenți să se exprime în mod coerent, să își definească optim tema de cercetare și întrebările de cercetare, să își structureze lucrările și/sau discursul în mod logic, să se documenteze în vederea realizării cercetării, să respecte normele de onestitate academică etc.

Servicii oferite:

1. Ședințe individuale – Atunci când vă confruntați cu dileme vizavi de cum se realizează o lucrare, ce ar trebui să includeți, cum să identificați resurse pe teme similare, puteți solicita o programare individuală cu unul dintre tutorii care activează în cadrul Centrului.

2. Prelegeri ocazionale pe diferite teme legate de scriere academică – În fiecare semestru vom avea minim 3 prelegeri susținute de cercetători și cadre didactice cu experiență care vor oferi prelegeri pe teme legate de scrierea academică. Prima prelegere din anul academic 2016-2017 va avea tema ”Cum găsesc o temă interesantă de cercetare” și este dedicată în special studenților din anii terminali care trebuie să îți aleagă tema pentru lucrările de licență și disertație. Vom anunța data prelegerilor cu cel puțin 2 săptămâni în avans, pe site-ul și pagina de facebook a Departamentului/FSPAC.

3. Traininguri modulare pe diferite teme legate de scriere academică – în fiecare semestru vom oferi minim 1 training modular, pe teme legate de scrierea academică și de realizarea unor cercetări. Aceste traininguri, față de prelegerile ocazionale, au o durată mai lungă și vor include activități aplicate cu participanții. Vom anunța data trainingurilor cu cel puțin 2 săptămâni în avans, pe site-ul și pagina de facebook a Departamentului/FSPAC. Pre-înscrierea este obligatorie.

4. Materiale suport în limbile română și engleză care vizează procesul de elaborare a unor lucrări științifice. Vor fi disponibile pe măsura elaborării lor pe site-ul DAMP.

Cine poate beneficia de serviciile oferite de Centru?

Ședințele individuale sunt deschise pentru toți studenții DAMP, licență și master, zi sau frecvență redusă.

Prelegerile ocazionale sunt deschise în principal tuturor studenților FSPAC precum și studenților UBB, în limita locurilor disponibile.

Trainingurile modulare sunt deschise în principal studenților DAMP și, în limita locurilor disponibile, studenților FSPAC.

Materialele suport sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul DAMP.

Sunt student la AMP. De ce să vin la Centru?

Centrul de Scriere Academică vă oferă oportunitatea de a vă angaja în conversații structurate despre scris cu un cititor și/sau cercetător cu experiență. Prin intermediul unei conversații colaborative, veți dezvolta strategii de argumentare și revizuire a unor materiale scrise astfel încât ideile voastre să devină mai convingătoare.
Centrul nu se adresează exclusiv studenților care au dificultăți vizavi de redactarea unor lucrări și gândire critică. Cercetătorii și autorii cu experiență sunt interesați în mod constant de feed-backul colegilor lor, astfel încât să își îmbunătățească calitatea și claritatea materialelor pe care le generează. Centrul de Scriere Academică funcționează exact ca și un sistem de peer review (revizuire colegială), oferind un spațiu de dezvbatere constructuivă pentru cei care doresc să comunice eficient prin intermediul unor texte scrise.

Cine sunt tutorii?

Cadre didactice, cercetători precum și studenți masteranzi și doctoranzi cu experiență. În funcție de nivelul la care vă găsiți și de aspectul pentru care solicitați consultanță, vom selecta tutorele cel mai potrivit.

Cum se desfășoară ședințele individuale?

Ședințele individuale se desfășoară exclusiv pe bază de programare. Programarea se solicită cu minim 48 de ore înainte, prin trimiterea unrei email pe adresa nPYsjbvyS[`5WrBm]#[fCChTQ^66OQq7{1]. În email trebuie menționat numele și prenumele, anul de studiu, problema în legătură cu care solicitați consultația (de ex. am de întocmit un eseu pentru disciplina…cu tema…) precum și auto-evaluarea dumneavoastră cu privitre la nivelul la care vă aflați în ceea ce privește abilitățile de redactare a unui text științific (foarte scăzute, scăzute, nici scăzute dar nici ridicate, ridicate, foarte ridicate, nu pot să apreciez). Sunteți încurajați să includeți în emailul de solicitare și un nr. de telefon la care să puteți fi contactat.

Odată trimis emailul, veți fi contactat, prin email sau telefonic, în cel mai scurt timp de echipa Centrului de Scriere Academică. Vă recomandăm să fiți flexibili în ceea ce privește disponibilitatea pentru întâlnirea cu tutorele, mai ales în anumite perioade mai aglomerate când este posibil să existe numeroase solicitări.

Odată stabilită întâlnirea, ședința individuală durează între 25 și 50 de minute, în funcție de necesități. Dacă aveți de realizat o lucrare, este indicat să aduceți cu dumneavoastră la întâlnire cerințele. De asemenea, ar fi ideal să veniți cu un draft al textului pe care ați încercat să îl realizați astfel încât tutorele să aibă un punct de pornire. IMPORTANT: Tutorele nu oferă suport în ceea ce privește conținutul propriu-zis al lucrării ci legat de modul în care vă structurați argumentele, formulați frazele, căutați surse, realizați citările etc.