Concurs de lucrări de cercetare vizând instituțiile uniunii europene

Cine organizează acest concurs?

Concursul este organizat în parteneriat de către Departamentul de Administrație și Management Public, UBB și d-nul europarlamentar Daniel Buda, care este și cadru didactic în cadrul Departamentului și care furnizează premiile oferite (a se vedea descrierea concursului de mai jos).

Cine poate participa?

Toți studenții de la nivel licență și master, înscriși în programele Departamentului de Administrație și Management Public, indiferent de forma de învățământ (cu frecvență sau la distanță) și de limba de studiu a programului.

Ce trebuie făcut?

Concursul presupune realizarea unei lucrări de cercetare, cu o lungime de 12-15 pagini, Times New Roman, mărime font 12, 1,5 spațiere, în limba română, pe tema Rolul Parlamentului European în arhitectura instituțională a Uniunii Europene.

Tema este formulată în mod intenționat larg, deoarece se urmărește abilitatea studenților de a realiza o investigație a acestui domeniu/teme și de a identifica unul sau mai multe aspecte relevante care țin de rolul și activitatea Parlamentului European. Ca și instrucțiuni generale, studenții trebuie să evite să descrie pur și simplu rolul/rolurile PE. Mai degrabă, ar trebui să identifice aspecte precum legătura dintre PE și democrație la nivel european, cetățenii și PE, diferența dintre PE și parlamentele naționale, relația PE cu alte instituții comunitare și aspecte problematice etc.

Premii

Se oferă până la 10 excursii la Parlamentul European. Studenții pot fi premiați dacă obțin minim nota 7,5 pentru lucrarea predată.

Criterii evaluare eseuri

În evaluarea lucrărilor de cercetare se va ține cont de următoarele criterii:

10% - calitatea textului și a argumentării; importanța părerilor personale; modul în care fiecare student alege problemele discutate și le interconectează la nivelul lucrării

20% - calitatea resurselor bibliografice folosite și a surselor pe care se fundamentează argumentarea aspectelor discutate în cadrul lucrării

50% - textul propriu-zis al lucrării, relevanța aspectelor alese de student pentru a fi discutate în contextul temei generale, abilitatea de a discuta critic anumite puncte de vedere din literatură/presă/societatea civilă națională și internațională

20% - calitatea prezentării orale din cadrul workshopului

Evaluarea se va realiza de către o Comisie compusă din trei membri. Fiecare membru va acorda pentru fiecare lucrare o notă de la 1 la 10. Nota finală va fi reprezentată din media aritmetică a celor trei note date de membrii comisiei.

Procedură participare

Eseul se trimite prin email, până în data de 15 mai 2022, ora 23.00 la adresa de email zZ6G&aWj-.9^tIg]#[_8~-ePnQ{yuB}8W. În corpul emailului trebuie să includeți numele și prenumele, programul și anul de studiu.

Calendar

-> 16 aprilie 2022 – 15 mai 2022 – Realizarea lucrărilor de cercetare de către studenți

-> 16 mai – 22 mai 2022 – Prezentarea lucrărilor în cadrul unui workshop, cu participarea organizatorilor

-> Iunie – decembrie 2022 – Premierea și realizarea excursiilor