Profesori

antonie.jpg
Raluca ANTONIE
Conferențiar universitar doctor
Raluca Antonie este conferențiar universitar doctor şi susţine cursuri şi seminarii în domeniile: Evaluarea Programelor, Metode de Cercetare în Știintele Sociale, Statistica şi Sociologie. Este implicată activ într-o serie de proiecte şi susţine aplicarea rezultatelor cercetării la nivelul comunităţii.
Interese de cercetare: calitatea vietii, utilizarea tehnologiei in guvernare, evaluare de programe.
Raluca ANTONIE

Raluca Antonie este conferențiar universitar doctor şi susţine cursuri şi seminarii în domeniile: Evaluarea Programelor, Metode de Cercetare în Știintele Sociale, Statistica şi Sociologie. Este implicată activ într-o serie de proiecte şi susţine aplicarea rezultatelor cercetării la nivelul comunităţii. Alături de colegii de la Departamentul de Administraţie şi Management public, a iniţiat şi dezvoltă programul de masterat axat pe aplicarea tehnologiei in guvernare: Science, Technology and Innovation in Public Governance.

natalia.jpg
Natalia Monica BALOGH
Lector universitar doctor
Natalia Balogh este lector universitar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. A absolvit studiile universitare (licență și master) în domeniul științelor administrative, în prezent este doctor în domeniul Management.
Interese de cercetare: finanțarea organizațiilor neguvernamentale, implementarea proiectelor europene la nivelul administrației publice, contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea societății civile, economie socială.
Natalia Monica BALOGH

Natalia Monica Balogh este lector universitar în cadrul Departamentului de Administrație Publică din octombrie 2015. În perioada 2001-2009 a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat. A absolvit studiile universitare (licență și master) în domeniul științelor administrative, în prezent este doctor în domeniul Management, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai. Activitățile didactice vizează disciplinele Managementul Organizațiilor Neguvernamentale și Managementul proiectelor. Este coordonator al Practicii profesionale pentru studenții din anul III de la nivel licență și pentru studenții de la nivel master. Ariile principale de interes pentru cercetare sunt modalitățile de finanțare ale organizațiilor neguvernamentale, implementarea proiectelor europene la nivelul administrației publice, contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea societății civile, economie socială.

beudean.jpg
Paula BEUDEAN
Cadru didactic asociat drd.
Paula Beudean este, din 2008, cadru asociat în cadrul programului de masterat NGOs’ Management, susţinând cursurile de Fundraising for NGOs şi Marketing, Advocacy, Lobby and Volunteering for NGOs. Absolventă a aceluiaşi program de masterat, ea a studiat şi un an de Nonprofit leadership and community development la University of Delaware (USA) unde a lucrat ca şi asistent de cercetare.
Interese de cercetare: sectorul nonprofit, dezvoltare internaţională
Paula BEUDEAN

Paula Beudean este în prezent Director de programe și de cercetare la Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (www.fundatiadanis.ro). Anterior (2006-2012), a lucrat ca și coordonator PR și fundraiser, iar apoi ca și director de programe la Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie. În timpul facultății și imediat după terminarea studiilor de jurnalism, Paula a lucrat în presa clujeană ca şi redactor şi prezentator de ştiri radio, timp de patru ani.

Din 2008, este cadru asociat în cadrul programului de masterat NGOs’ Management, susţinând cursurile de Fundraising for NGOs şi Marketing, Advocacy, Lobby and Volunteering for NGOs. Absolventă a aceluiaşi program de masterat al Departamentului de Administraţie și Management Public, ea a studiat şi un an de Nonprofit leadership and community development la University of Delaware (US) şi a lucrat ca şi asistent de cercetare la Center for Community Research and Service din cadrul aceleaşi universităţi. De asemenea, în 2012, Paula a absolvit programul de Executive Education în Corporate Social Responsibility Strategy and Management: Creating Shared Value through Collaborative Sustainable Development, de la Institute for the Study of International Development, McGill University (Montreal, Canada). Din 2014, este student doctorand în Științe Politice (Universitatea „Babeș-Bolyai”).

De asemenea, din 2016, este cadru didactic asociat și pentru programul de licență Leadership of the Public Sector al departamentului, predând cursurile de Public Innovation și NGO Management.

marton.jpg
Martin BALOGH
Conferențiar universitar doctor
Balogh Martin este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, susținând cursurile de Managementul Organizațiilor Neguvernamentale, Politici Publice și Managementul Proiectelor, atât la nivel licență, cât și la nivel master (în limba română și maghiară).
Interese de cercetare: dezvoltare locală și comunitară; rolul ONG în comunitate; dezvoltarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, politici de dezvoltare, economie socială.
Martin BALOGH

Balogh Martin este conferențiar universitar doctor (din Aprilie 2013) în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, susținând cursurile de Managementul Organizațiilor Neguvernamentale, Politici Publice și Managementul Proiectelor, atât la nivel licență, cât și la nivel master (în limba română și maghiară). Balogh Martin este responsabil și coordonează specializarea Managementul Organizațiilor Non-Guvernamentale din cadrul primului program universitar românesc de administraţie publică acreditat european și specializarea Managementul Proiectelor și Evaluarea Programelor în sfera administratiei publice.

Balogh Martin este, de asemenea, vice-președinte al Consiliului Director al CENPO, o organizație neguvernamentală activă în sfera cercetării care vizează domeniul politicilor publice și nu în ultimul rând este Director regional (din 2004) al unei organizații neguvernamentale implicată puternic în dezvoltarea regională și locală - Fundația Civitas, unde coordonează activitatea unei echipe de peste 10 persoane.

buda.jpg
Daniel BUDA
Lector universitar doctor
Daniel BUDA

Daniel Buda este lector universitar în cadrul Departamentamentului de Administrație și Management Public...

creta.jpg
Simona Claudia CREȚA
Lector universitar doctor
Creța Simona Claudia este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. Este licenţiată în Știinţe politice (2001), are un masterat în Managementul organizaţiilor politice (cu predare în limba engleză) şi este doctor în Sociologie din 2010.
Interese de cercetare: reforma administraţiei publice, reforma funcţiei publice, administraţie publică comparată, comportamentul organizaţional, motivația serviciului public (PSM)
Simona Claudia CREȚA

Creța Simona Claudia este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. Este licenţiată în Știinţe politice (2001), are un masterat în Managementul organizaţiilor politice (cu predare în limba engleză) şi este doctor în Sociologie din 2010. De-a lungul anilor, interesele sale de cercetare au vizat cu precădere reforma administraţiei publice, reforma funcţiei publice, comportamentul organizaţional, valorile, nevoile, motivarea şi motivaţia funcţionarilor publici.

Dodu.jpg
Marius DODU
Asistent universitar doctor
Marius Dodu este asistent universitar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. Deține un doctorat în Sociologie și a urmat câteva stagii de pregătire univesitară în străinătate (bursier TEMPUS la Université Libre de Bruxelles şi visiting professor la Rockefeller College of Public Affairs and Policy, University at Albany, State University of New York).
Interese de cercetare: evaluărea performanțelor profesionale, justiție organizațională, comportament organizațional.
Marius DODU

Marius Dodu este asistent universitar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. Deține un doctorat în Sociologie și a urmat câteva stagii de pregătire univesitară în străinătate (bursier TEMPUS la Université Libre de Bruxelles şi visiting professor la Rockefeller College of Public Affairs and Policy, University at Albany, State University of New York). Susține seminariile disciplinelor Managementul resurselor umane, Dezvoltare organizațională și managementul schimbării și Managementul conflictelor și tehnici de negociere, la nivel licență. Pasionat de cea de-a patra artă, cea de-a șaptea și cea de-a noua, poate prea mult pentru binele lui, este preocupat în domeniul academic de contextualismul evaluării performanțelor profesionale, de justiția organizațională și de teme încadrabile de obicei în sfera comportamentului organizațional.

Dacian-Dragos-1-150x150.jpg
Dacian Cosmin DRAGOȘ
Profesor universitar doctor
Dacian Dragoș este titular al cursurilor Comparative and European Administrative Law, Public Procurement and PPP. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare. Jean Monnet Professor (din 2006).
Interese de cercetare: Drept administrativ, Drept european, Europenizarea administrațiilor naționale, Transparență în administrația publică, Contracte și achiziții publice, Procedura administrativă, Mijloace alternative de rezolvare a disputelor administrative, Dreptul ajutoarelor de stat.
Dacian Cosmin DRAGOȘ

Profesor universitar, titular al cursurilor Comparative and European Administrative Law, Public Procurement and PPP. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare. Jean Monnet Professor (din 2006); Prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (2008-2012) si decan delegat (2010-2012); Marie Curie Fellow la Michigan State University (2005-2006); Vicepresedinte al Consiliului stiintific UBB (din 2013); Presedintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (noi. 2016 - mai 2017); Coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011). Membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009). Co-director al secțiunii X – “Law and Administration” al EGPA (din 2010). Expert al Comisiei UE pentru Turcia (TAIEX) si Albania. Consultant legal pentru Spark Legal Network and Ecorys si Milieu Ltd - Law & Policy Consulting. Premiul Uniunii Scriitorilor, Organismul de gestiune a drepturilor de autor, pentru carte juridică, 2003. Publicațiile sale includ 3 volume internationale editate, peste 20 de capitole în volume internaționale, 7 cărti de autor și 4 în colaborare, peste 40 de lucrari în publicații de specialitate.

ghioltan.jpg
Călin GHIOLȚAN
Lector universitar doctor
Călin GHIOLȚAN

...

haruta.jpg
Cristina HARUȚA
Lector universitar doctor
Cristina Haruţa a absolvit în 2006 programul de Administraţie Publică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, în anul 2008 programul de masterat în Managementul Serviciilor Publice, iar în anul 2009 programul de masterat în Managementul Proiectelor oferit de SNSPA.
Interese de cercetare: managementul proiectelor, decizia în administraţia publică, politicile publice în domeniul migraţiei, relaţia dintre procesele de migraţie şi dezvoltarea statelor de origine ale migranţilor.
Cristina HARUȚA

Cristina Haruţa a absolvit în 2006 programul de Administraţie Publică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, în anul 2008 programul de masterat în Managementul Serviciilor Publice, iar în anul 2009 programul de masterat în Managementul Proiectelor oferit de SNSPA. Din anul 2017 este doctor în Sociologie. În 2009 s-a alăturat membrilor Departamentului de Administraţie și Management Public în calitate de asistent cercetare ştiinţifică. De-a lungul anilor s-a implicat în proiecte finanţate din fonduri europene şi de cercetare. De asemenea, începând cu anul 2013, Cristina desfăşoară activităţi didactice cu studenţii din anul întâi în cadrul seminariilor aferente disciplinei Metode şi Tehnici de Cercetare în Ştiinţele Sociale.

cristina_hintea.jpg
Cristina Maria HINȚEA
Conferențiar universitar doctor
Cristina Hințea este conferențiar universitar doctor în cadrul departamentului de Administrație și Management Public. Titular al disciplinelor Teorii organizaționale, Introducere în Administrație Publică, Leadership în administrația publică. A obținut titlul de doctor în Sociologie în anul 2007 cu teza Dezvoltare organizațională în sectorul public.
Interese de cercetare: leadership, dezvoltare organizațională
Cristina Maria HINȚEA

Cristina Hințea este conferențiar universitar doctor în cadrul departamentului de Administrație Publică. Titular al disciplinelor Teorii organizaționale, Introducere în Administrație Publică, Leadership în administrația publică. A obținut titlul de doctor în Sociologie în anul 2007 cu teza Dezvoltare organizațională în sectorul public. Absolvent al programului de masterat DESS – Administration et Gestion des Collectivites Locales – Paris XII. Bursă de cercetare a statului italian la Universita degli Studi di Genoa, bursă de cercetare la Central European University. Associate Editor al Transylvanian Review of Administrative Sciences (publicație cotată ISI).

hudrea.jpg
Adrian HUDREA
Lector universitar doctor
Adrian Hudrea este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, a absolvit programul de licență în Administrație Publică în 2004 și un MPA cu specializarea Public Services Management în 2006. În 2005 a beneficiat de o bursă de cercetare la Michigan State University iar în 2015 a obținut titlul de doctor în Sociologie
Interese de cercetare: cultură organizațională, planificare strategică, reforma sectorului public, marketing public, leadership.
Adrian HUDREA

Adrian Hudrea este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. A absolvit programul de licență în Administrație Publică în 2004 și un MPA cu specializarea Public Services Management în 2006. În 2005 a beneficiat de o bursă de cercetare la Michigan State University iar în 2015 a obținut titlul de doctor în Sociologie, cu teza Cultură organizațională în administrația publică locală din România. În perioada 2009-2010 a ocupat funcția de consilier la Cancelaria Primului Ministru iar începând cu 2020 este directorul Direcției Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din UBB. Principalele sale domenii de interes sunt cultura organizațională, reforma managementului public, managementul strategic și leadership-ul.

lazar.jpg
Dan Tudor LAZĂR
Profesor universitar doctor
​Dan Lazar este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și management public și titular al cursurilor de Bazele economiei de piață, Finanțe și bugete publice (nivel licență) și Economics and Public Finances, Public Budgeting, Public Revenues Management (nivel masterat). Este în același timp prorector cu finanțarea și administrația la UBB și profesor asociat la Florida International University.
Interese de cercetare: dezvoltare economică locală, economie, finanţe publice şi fiscalitate
Dan Tudor LAZĂR

Dan Lazar este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și management public și titular al cursurilor de Bazele economiei de piață, Finanțe și bugete publice (nivel licență) și Economics and Public Finances, Public Budgeting, Public Revenues Management (nivel masterat). Este în același timp prorector cu finanțarea și administrația la UBB și profesor asociat la Florida International University. Între 2009-2010 a ocupat funcția de consilier de stat în Aparatul de Lucru al Primului Ministru, iar între 2010-2012 a exercitat funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice. A beneficiat de o bursă postdoctorală Fulbright la Florida International Unuversity între 2005-2006. Este evaluator ARACIS și membru în Comisia de Sociologie, Științe politice și administrative a CNATDCU.


lorand.jpg
Cziprián-Kovács LORÁND
Conferențiar universitar doctor
Cziprián K. LORÁND, conferenţiar universitar, director de studii la Extensia Universitara din Sf. Gheorghe, predă printre altele Management public şi Sisteme administrative comparate. Licenţiat în Ştiinţe politice şi administrative (1996), îşi susţine teza de doctorat în 2005.
Interese de cercetare: Sisteme administrative comparate, resurse umane și cultură organizațională în instituțiile administrative, organizarea teritorial-administrativă, dezvoltare regională, istorie administrativă
Cziprián-Kovács LORÁND

Cziprián K. LORÁND, conferenţiar universitar, director de studii la Extensia Universitara din Sf. Gheorghe, predă printre altele Management public şi Sisteme administrative comparate. Licenţiat în Ştiinţe politice şi administrative (1996), îşi susţine teza de doctorat în 2005. Beneficiar al unor burse de studiu şi stagii profesionale la Universitatea Carol (Praga, 1996), Universitatea Corvinus (Budapesta, 2001, 2002), New York State University at Albany (2000) şi Şcoala de Înalte Studii Administrative (Budapesta, 2002). Este membru al corpului doctorilor din cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe.

cornelia.jpg
Cornelia Felicia MACARIE
Profesor universitar doctor
Felicia Cornelia Macarie este profesor universitar doctor, a terminat studiile de licenţă (1985) şi doctorale (1999) la Universitatea Babeş-Bolyai, în domeniul Economie. După 8 de ani de experienţă în managementul firmei, în 1998 a început o carieră universitară la Universitatea Babeş-Bolyai.
Interese de cercetare: cultura organizaţională din organizaţiile publice, discriminarea de gen în organizațiile publice şi rolul auditului intern în performanţa organizaţională.
Cornelia Felicia MACARIE

Felicia Cornelia Macarie este profesor universitar doctor, a terminat studiile de licenţă (1985) şi doctorale (1999) la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în domeniul Economie. După 8 de ani de experienţă în managementul firmei, în 1998 a început o carieră universitară la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. În prezent face parte din Departamentul de Administraţie și Management Public al Universităţii Babeş-Bolyai, unde desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în domeniul economic (audit public intern, finanţe publice, economie, contabilitate) şi management. Este formator, evaluator de competențe dobândite nonformal, auditor financiar şi membru în organizaţii profesionale ca: IIA, NISPAcee, CAFR. Publicaţiile sale includ: 8 cărţi ca unic autor, 2 cărți coordonate, 5 cărţi în colaborare, peste 45 de articole în publicații de specialitate.

bogodan.jpg
Bogdan Andrei MOLDOVAN
Conferențiar universitar doctor
Bogdan Moldovan este absolvent al secţiei de Administraţie Publică a facultăţii în 2003, al masterului în limba engleză în 2005 (track-ul de Public Finance Management) și doctor în finanţe începând cu 2015. Colaborator al facultăţii începând cu 2005, cadru didactic titular al departamentului începînd cu februarie 2009.
Interese de cercetare: dezvoltare economică locală, economie, finanţe publice şi fiscalitate, management strategic, politici publice
Bogdan Andrei MOLDOVAN

Bogdan Moldovan este absolvent al secţiei de Administraţie Publică a facultăţii în 2003, al masterului în limba engleză în 2005 (track-ul de Public Finance Management) și doctor în finanţe începând cu 2015. Colaborator al facultăţii începând cu 2005, cadru didactic titular al departamentului începînd cu februarie 2009. Actualmente desfăşoară activităţi didactice (cursuri de Dezvoltare economică Locală, Analiză Cost-Beneficiu, Instrumente suport de luare a deciziilor - nivel master și Economie politică, Finanțe publice - nivel licență, seminarii de Economie politică şi Finanțe publice) la Cluj şi Extensia Satu Mare, precum și activități de cercetare.

octavian.jpg
Octavian MOLDOVAN
Lector universitar doctor
Octavian Moldovan este asistent de cercetare (din anul 2014) și cadru didactic asociat la Departamentul de Administrație și Management Public (din anul 2013). În prezent este doctorand în domeniul Științe Politice.
Interese de cercetare: colectarea și administrarea veniturilor publice la nivel local, influenţa culturii organizaţionale asupra funcţionarilor publici, discriminarea de gen și politicile anti-discriminare, politici educaționale (mai ales în domeniul practicii profesionale și a activităților extracurriculare).
Octavian MOLDOVAN

Octavian Moldovan este asistent de cercetare (din anul 2014) și cadru didactic asociat la Departamentul de Administrație și Management Public (din anul 2013). Doctorand în domeniul Științe Politice din 2013, a absolvit anterior programul de Masterat în Administraţie Publică cu specializarea Managementul Serviciilor Publice (UBB, 2013), programul de Masterat în Ştiinţe Politice al Central European University (2011) şi a obţinut diploma de licenţă în Administraţie Publică (UBB, 2009).

Octavian a participat la diferite programe (școli de vară, workshop-uri, cursuri de specializare și training) organizate de University of Pecs (Noiembrie, 2016), University of Vienna (Martie, 2015), Berlin University of Technology, Michigan State University și Dortmund University of Technology (în colaborare cu UBB – Mai, 2013), Fundația Sendzimir (Polonia – Aprilie, 2011), CEU (Iulie, 2010), Hobart & William Smith College şi Union College (în colaborare cu Tubingen University, UBB, CEU – Septembrie/Decembrie 2008).

bogdana.jpg
Bogdana NEAMȚU
Conferențiar universitar doctor, Director departament
Bogdana Neamțu este conferențiar universitar doctor și director al Departamentului de Administrație și Management Public. La nivel de licență și master are studii în domeniile științelor administrative, a dreptului european și a planificării urbane. A obținut titlul de doctor în sociologie în anul 2008.
Interese de cercetare: Planificare urbană, dezvoltare durabilă, achiziții publice verzi și sociale, strategii anti-corupție (în special în achiziții publice), transparență în administrația publică.
Bogdana NEAMȚU

Bogdana Neamțu este Conferențiar universitar doctor și director al Departamentului de Administrație și Management Public al Universității Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, România. La nivel de licență și master are studii în domeniile științelor administrative, a dreptului european și a planificării urbane. A obținut titlul de doctor în sociologie în anul 2008, cu o lucrare în domeniul dezvoltării urbane durabile în România. Din anul 2016, este abilitată în vederea conducerii de doctorate în domeniul administrației publice.

După finalizarea doctoratului, Bogdana Neamțu a realizat cercetări pe teme privind dezvoltarea urbană durabilă – sistem de indicatori privind dezvoltarea durabilă, aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă în achiziții publice, raportare de mediu etc. Este co-director, împreună cu Dacian Dragoș, al Centrului pentru Studiul Bunei Guvernări. Predă cursuri la nivel licență și master – Politici regionale, Introducere în planificarea urbană, Dezvoltare urbană durabilă.

pavel.jpg
Alexandru PAVEL
Lector universitar doctor
Alexandru Pavel a absolvit în 2003 programul de Administrație Publică al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, iar în 2005 programul de masterat în Managementul Finanțelor Locale. Este doctor în domeniul Finanțe în cadrul Școlii Doctorale de Administrație și Politici Publice
Interese de cercetare: dezvoltarea economică locală, dezvoltarea rurală, investițiile publice, managementul proiectelor și strategiile de dezvoltare locală.
Alexandru PAVEL

Alexandru Pavel a absolvit în 2003 programul de Administrație Publică al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, iar în 2005 programul de masterat în Managementul Finanțelor Locale. Este doctor în domeniul Finanțe în cadrul Școlii Doctorale de Administrație și Politici Publice, având ca temă de cercetare relația dintre investițiile în infrastructura publică de bază și dezvoltarea economică locală. S-a alăturat membrilor catedrei în anul 2005 în calitate de cadru didactic asociat, iar în 2008, ca asistent cercetare.

Bianca.jpg
Bianca RADU
Conferențiar universitar doctor
Bianca Radu este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, unde predă cursurile de Public Policy Analysis, Applied Methods of Urban Planning și Decision Making, precum și seminariile de Sisteme Administrative Comparate și Politici publice.
Interese de cercetare: politicile publice, administrația publică comparată, dezvoltarea economică locală și regenerare urbană.
Bianca RADU

Bianca Radu este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, unde predă cursurile de Public Policy Analysis, Applied Methods of Urban Planning și Decision Making, precum și seminariile de Sisteme Administrative Comparate și Politici publice. În anul 2004 a absolvit un program de masterat în domeniul dezvoltării comunitare în cadrul aceluiași departament, iar în anul 2007 a absolvit un alt program de masterat în planificare urbană și regională în cadrul Michigan State University, SUA. Din anul 2014 deține titlul de doctor în sociologie obținut la Universitatea Babeș-Bolyai. Este implicată în proiecte de cercetare privind decizia în administrația publică, regenerarea fostelor zone industriale, participarea cetățenilor la luarea deciziei, managementul situațiilor de urgență, precum și în proiecte privind planificarea carierei studenților și creșterea inserției acestora pe piața muncii.

raboca.jpg
Horia Mihai RABOCA
Lector universitar doctor
Horia Raboca este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. A absolvit programul de licență al Universității Tehnice Cluj-Napoca (1994) și al Universității de Vest Vasile Goldiș Arad (2008).
Interese de cercetare: management public, marketingul organizațiilor publice și private, evaluarea performanțelor organizațiilor publice, măsurarea satisfacției clienților instituțiilor publice, evaluarea și măsurarea calității în organizațiile publice.
Horia Mihai RABOCA

Lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Universitatea Babeș-Bolyai). A absolvit programul de licență al Universității Tehnice Cluj-Napoca (1994) și al Universității de Vest Vasile Goldiș Arad (2008). Absolvent la programului de masterat în AP (UBB-FSPAC), specializarea Managementul Serviciilor Publice (2003). Doctor în științele economice (UBB-FESGA), domeniul: Management (2009). Are 9 ani de experiență ca și funcționar public (inspector vamal în cadrul autorității vamale). Publicațiile sale includ 4 cărți de autor și 4 în colaborare, 12 articole în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în bazele de date internaționale recunoscute, 14 lucrări publicate în volumele unor conferințe internaționale din țară sau străinătate. Până in prezent a participat la elaborarea și implementarea a 7 proiecte/granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională. Predă cursuri atât la nivel masterat cât și la nivel licență: Managementul Resurselor Umane, Marketing, Marketingul Comunicării/Marketing Promotion, Managementul Calității, Evaluarea Programelor, Dezvoltare Organizațională și Măsurarea Performanțelor.

liviu.jpg
Liviu RADU
Conferențiar universitar doctor
Liviu Radu este conferențiar universitar ȋn cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, predă cursurile de Sisteme Administrative Comparate, Eticǎ ȋn administrația publicǎ, Comparative Governance și Sisteme de Integritate. În perioada 2005-2008 a fost secretar de stat ȋn cadrul Ministerul Administrației și Internelor, fiind responsabil de reforma administrației publice
Interese de cercetare: administrație publicǎ comparatǎ, eticǎ, prevenirea și combaterea corupției ȋn administrația publicǎ, reforma administrației publice.
Liviu RADU

Liviu Radu este conferențiar universitar ȋn cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, unde predă cursurile de Sisteme Administrative Comparate, Eticǎ ȋn administrația publicǎ, Comparative Governance și Sisteme de Integritate. În perioada 2005-2008 a ocupat funcția de secretar de stat ȋn cadrul Ministerul Administrației și Internelor, fiind responsabil de reforma administrației publice. A fost beneficiar al unor burse de cercetare la Universitatea Paris XII și State University of New York.

ranta.jpg
Ana RANTA
Lector universitar doctor
Ana Ranta este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public. A absolvit studiile universitare de nivel licență în domeniul științelor administrative și studii aprofundate în domeniul drept și administrație, obținând titlul de doctor în domeniul științe ale comunicării.
Interese de cercetare: comunicarea în cadrul administrației publice, organizarea și funcționarea autorităților administrației publice, exercitarea funcției publice, proceduri administrative.
Ana RANTA

Ana Elena Ranta este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public din februarie 2006. În perioada 2002-2006 a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat. A absolvit studiile universitare de nivel licență în domeniul științelor administrative și studii aprofundate în domeniul drept și administrație, obținând titlul de doctor în domeniul științe ale comunicării (Școala Doctorală Științe Politice și ale Comunicării, UBB). Activitățile didactice pe care le susține vizează disciplinele Drept administrativ, Acte de stare civilă și proceduri administrative și Drept pentru administrație publică.

stanica.jpg
Viorel STĂNICĂ
Conferențiar universitar doctor - Prodecan
Viorel Stănică este conferențiar universitar doctor în cadrul departamentului de Administrație Publică, titular al disciplinelor Dezvoltare comunitară și Teorii organizaționale, la nivelul licență și masterat.
Interese de cercetare: Dezvoltare comunitară, Dezvoltare rurală, Planificare strategică, Organizare administrativă, Marketing teritorial.
Viorel STĂNICĂ

Viorel Stănică este conferențiar universitar doctor în cadrul departamentului de Administrație Publică, titular al disciplinelor Dezvoltare comunitară și Teorii organizaționale, la nivelul licență și masterat. A obținut titlul de doctor în Științe geografice în anul 2006 cu teza “Impactul codurilor administrativ-teritoriale și politice asupra organizării spațiului geografic și amenajării teritoriului național, în epoca modernă și contemporană”. Este absolvent al programului de masterat DESS – Administration et Gestion des Collectivites Locales – Paris XII în anul 2001. În perioada 1998-2001 a ocupat funcția de secretar general al Prefecturii Județului Cluj, iar în perioada 2005 – 2011, pe aceea de director la Centrul Regional de Formare pentru Administrația Publică Locală Cluj-Napoca. A absolvit Programul de formare a înalților funcționari publici la Institutul Național de Administrație București, în perioada 2006- 2007

suciu.jpg
Raluca SUCIU
Lector universitar doctor
Raluca Suciu este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public din octombrie 2016. Anterior a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de asistent universitar, respectiv cadru didactic asociat, începând cu anul 2003.
Interese de cercetare: guvernanța de mediu și politicile publice de mediu, politicile privind dezvoltarea durabilă; integrarea europeană (în special domeniile mediu, energie, achiziții publice); practicile din domeniul achizițiilor publice.
Raluca SUCIU

Raluca Suciu este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public din octombrie 2016. Anterior a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de asistent universitar, respectiv cadru didactic asociat, începând cu anul 2003.

Activitățile didactice vizează disciplinele Uniunea Europeană: mecanisme și instituții (română și engleză), Politici de mediu (engleză)și Protecția mediului (română).

A urmat programele de pregătire universitară în cadrul Universității Babeș-Bolyai, fiind licențiată în domeniul Științe Administrative, absolventă a programului de masterat Managementul Serviciilor Publice și doctor în domeniul Management, cu teza „Rolul managementului de mediu în promovarea dezvoltării durabile”.

Parcursul profesional include activități de cercetare, publicații, activități didactice și de proiect în domenii precum: politici și guvernanță de mediu, instituții și politici europene, achiziții publice, management de mediu și dezvoltare durabilă.

tripon.jpg
Ciprian Raul TRIPON
Lector universitar doctor
Ciprian Tripon este lector în cadrul Departamentului de Administraţie și Management Public. Deține un doctorat în Management, este bursier Fulbright (1995-1996) și a urmat diferite stagii de pregătire univesitară în străinătate (burse Tempus şi IREX la universităţi din Europa şi SUA).
Interese de cercetare: schimbare organizațională, rezistență la schimbare, cultură organizațională, managementul conflictelor și negociere (în spațiul organizațional), managementul resurselor umane
Ciprian Raul TRIPON

Ciprian Tripon este lector în cadrul Departamentului de Administraţie și Management Public. Deține un doctorat în Management, este bursier Fulbright (1995-1996) și a urmat diferite alte stagii de pregătire univesitară în străinătate (burse Tempus şi IREX la universităţi din Europa şi SUA). Predă cursurile de Managementul resurselor umane, Dezvoltare organizaţională şi Managementul conflictelor şi tehnici de negociere, atât la nivel licenţă cât şi la nivel master. A fost şef de catedră în perioada 1998-2002 şi a mai lucrat în cadrul catedrelor de Sociologie şi Asistenţă socială, tot din UBB. Este directorul Revistei Transilvane de Administraţie Publică și al Transylvanian Review of Public Administration. În altă ordine de idei îi place SF, fantasy, muzica rock şi joacă bine tenis de masă.

ticlau.jpg
Tudor ȚICLĂU
Conferențiar universitar doctor
Tudor Țiclău este conferențiar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, FSPAC. În 2012 a obținut titlul de doctor în sociologie realizând o cercetare privind leadershipul transformațional în sectorul public.
Interese de cercetare: leadership, marketing și teorii organizaționale
Tudor ȚICLĂU

Tudor Țiclău este conferențiar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public, FSPAC. În 2012 a obținut titlul de doctor în sociologie realizând o cercetare privind leadershipul transformațional în sectorul public. Este afiliat la Cluj Management and Planning Group și a activat ca și consultant în domeniul analizei și planificării strategice pentru diverse autorități publice locale. Cursuri: Teorii Organizaționale, Leadership, Marketing Public.

urs.jpg
Nicolae URS
Conferențiar universitar doctor - Prodecan
Nicolae Urs este conferențiar universitar, prodecan al facultății și este interesat de tot ce are legătură cu tehnologia (felul în care instituțiile publice utilizează noile tehnologii, schimbările comunicaționale aduse de noile rețelele sociale, posibilitățile oferite de ”big data” și modul în care vizualizarea de date statistice poate ajuta la decelarea tendințelor în societate).
Interese de cercetare: e-guvernare, comunicare online, utilizarea rețelelor sociale, vizualizarea de date.
Nicolae URS

Nicolae Urs este conferențiar universitar, prodecan al facultății și este interesat de tot ce are legătură cu tehnologia (felul în care instituțiile publice utilizează noile tehnologii, schimbările comunicaționale aduse de noile rețelele sociale, posibilitățile oferite de ”big data” și modul în care vizualizarea de date statistice poate ajuta la decelarea tendințelor în societate). Are un doctorat în comunicare online și a efectuat un stagiu de pregătire în SUA în acest domeniu. Predă cursuri în domeniile e-guvernării, utilizării noilor tehnologii și comunicării cu ajutorul internetului. Este implicat activ în proiecte practice din aceste domenii atât în Cluj-Napoca cât și la nivel național.

man.png
Paul-Vasile ZAI
Conferențiar univesitar doctor
Paul-Vasile ZAI

Paul Zai este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Administrație și Management Public...

hintea.jpg
Călin Emilian HINȚEA
Profesor universitar doctor - Decan
Călin Hințea este profesor universitar doctor, titular al cursurilor de Management Public și Planificare Strategică în Sectorul Public. În prezent este decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Profesor asociat la Michigan State University.
Interese de cercetare: planificare strategică, reforma administrației publice
Călin Emilian HINȚEA

Călin Emilian Hințea este profesor universitar doctor, titular al cursurilor de Management Public și Planificare Strategică în Sectorul Public. În prezent este decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Profesor asociat la Michigan State University. A ocupat funcția de șef al catedrei de Administrație Publică (2004-2012) și funcția de Secretar de Stat în cadrul Aparatului Propriu de Lucru al Primului Ministru (2008-2010). Senior Editor al Revistei Transilvane de Știinte Administrative (revistă ISI). Bursier post doctoral Fulbright la Michigan State University și Salzburg Seminar fellow.