Extensia Universitară Bistrița

Extensia universitară Bistrița a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca s-a înființat în anul 1998 într-un efort comun al autorităților locale și universității clujene. Prima specializare din Extensia Bistrița a fost Administrație publică. În prezent Extensia Bistrița are patru specializări la nivel licență: (1) Administrație publică (zi si ID), (2) Geografia turismului, (3) Educație fizică și sport (4) Administrarea afacerilor și o specializare la nivel de master: Turismul sportiv și agrementul din perspectiva eco-dezvoltării.

Extensia Universitara Bistrița funcționează într-o clădire proprie amplasată pe str. Andrei Mureșanu nr. 3-5 și dispune de 10 săli de curs și seminarii dotate cu sisteme video și calculatoare, o Aula Magna, laboratoare de informatică,secretariate pentru fiecare specializare, bibliotecă dotată cu un număr mare de volume adecvate pentru cele patru specializări, birouri pentru cadrele didactice, cămin cu o capacitate de 50 de camere (cu 2 sau 3 locuri in cameră).

Specializarea Administrație publică are la Bistrița o tradiție de peste 20 de ani, perioada în care aici s-au format peste 1200 de specialiști în administrație publică dintre care mulți lucrează în organizații publice, firme și ONG-uri din țară și străinătate. Avem absolvenți care au urmat studii masterale și doctorale și care conduc în prezent instituții publice sau departamente ale acestora.

Cadrele didactice sunt titulare ale Departamentului de Administrație și Management Public oferind la Extensia Bistrița aceleași cursuri și seminarii ca și la Cluj-Napoca. Specializarea Administrație publică de la Extensia Bistrița dispune în fiecare an de locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu plată proporțional cu numărul de candidați la admitere și oferă semestrial burse de performanță și sociale.

Avantajul studiilor la Bistrița este o cheltuială financiară mult mai mică pe perioada anilor de facultate beneficiind de aceeași ofertă educațională ca și la Cluj-Napoca.