Managementul comunicării în sectorul public

Acest program postuniversitar este organizat împreună cu University of Georgia, SUA, prin Carl Vinson Institute of Government și James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research, în colaborare cu . Programul are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor manageriale și de comunicare în rândul personalului cu funcţii de conducere, reprezentare sau purtători de cuvânt din administraţia publică.

Absolvenții acestor programe primesc, pe lângă diploma de la UBB, și un certificat acordat de University of Georgia.

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede: Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Cadre didactice:

 • Dr. Rusty Brooks, Director al International Center of the Carl Vinson Institute of Government (The University of Georgia)
 • Dr. Tudor Vlad, director asociat al James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research (The University of Georgia)
 • Dr. Călin Hințea, Decanul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC-UBB)
 • Dr. Ioan Hosu, Directorul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate (FSPAC-UBB)
 • Dr. Călin Rus, Prorector al UBB pe probleme de comunicare, PR și relații internaționale
 • Dr. Cosmin Irimieș, Conferențiar dr. în cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate

Dosarul de admitere trebuie să conțină:

 • CV
 • Scrisoare de motivație
 • Diplomă de BAC (copie xerox)
 • Diplomă de Licență (copie xerox)
 • Diplomă de Masterat – dacă e cazul (copie xerox)
 • CI/Buletin (copie xerox)
 • Certificat de naștere (copie xerox)
 • Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
 • Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la nk_?pGC\-Dl*i]t]#[RUU+V-ZC{1NhrPd sau la numărul de telefon +40 264 595871.


 • Tipul programului: postuniversitar de dezvoltare profesională
 • Forma de învăţământ: zi
 • Limba de predare: română / engleză (pentru cursurile în limba engleză se asigură traducere)
 • Taxa: 2.400 RON
 • Număr LIMITAT de locuri
 • Durata programului: 6 luni
 • Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar
 • Plan de învățământ