Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie

Acest program postuniversitar este adresat persoanelor interesate de domeniul integrității în sectorul public. Programul vizează formarea profesională în domeniul integrității publice a persoanelor care ocupă funcţii şi demnităţi publice - parlamentari, aleşi locali, consultanți și consilieri politici, membri ai partidelor politice, consilierii d e etică și de integritate din instituțiile publice, jurnaliști și alți membri ai entităților profesionale implicaţi în implementarea politicilor publice și instrumentelor privind integritatea publică şi măsurile anticorupţie.

Programul postuniversitar Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie este acreditat de Ministerul Educației Naționale, prin decizia nr. 47084 din 29 iunie 2014. Programul postuniversitar Integritate Publică și Politici Publice Anticorupție este oferit în parteneriat cu Agenția Națională de Integritate, diploma UBB va fi însoţită de un certificat acordat în comun cu Agenţia Naţională de Integritate.

Programul vizează formarea profesională în domeniul integrității publice a persoanelor care ocupă funcţii şi demnităţi publice – parlamentari, aleşi locali, consultanți și consilieri politici, membri ai partidelor politice, consilierii de etică sau de integritate din instituțiile publice, jurnaliști și alți membri ai entităților profesionale implicaţi în implementarea politicilor publice și instrumentelor privind integritatea publică şi măsurile anticorupţie.

Cursurile vor avea loc la sfârșit de săptămână și vor fi susținute de profesori de la UBB, alături de experți în domeniul integrității publice și politicilor publice anticorupție.

Programul are o durata de 6 luni, iar cursurile vor avea loc lunar. Certificatul de absolvire a programului este acordat celor care parcurg cursurile lunare și răspund cerințelor de evaluare.

Dosarul de admitere trebuie să conțină:

 • CV
 • Scrisoare de motivație
 • Diplomă de BAC (copie xerox)
 • Diplomă de Licență (copie xerox)
 • Diplomă de Masterat – dacă e cazul (copie xerox)
 • CI/Buletin (copie xerox)
 • Certificat de naștere (copie xerox)
 • Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
 • Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la DP5T$|3_1VcgYUo]#[~6#EffNF!GEKbH_ sau la numărul de telefon +40 264 595871.


 • Tipul programului: postuniversitar de dezvoltare profesională
 • Forma de învăţământ: zi
 • Limba de predare: română
 • Taxa: 2.400 RON
 • Număr LIMITAT de locuri
 • Durata programului: 6 luni
 • Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar și scrisoare de motivație
 • Plan de învățământ