Fiscalitate și audit financiar

Programul postuniversitar are ca obiectiv principal dezvoltarea cunoașterii și aptitudinilor practice în domeniul politicilor financiar-fiscale, pentru o mai bună implementare și înțelegere atât la nivelul administrației publice cat și în sectorul privat.

Admiterea se va face pe bază de dosar:

 • CV
 • Scrisoare de intenție
 • Diplomă de BAC (copie xerox)
 • Diplomă de Licență (copie xerox)
 • CI/Buletin (copie xerox)
 • Certificat de naștere (copie xerox)
 • Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
 • Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede: Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la OBD-IZmo2+*4rbz]#[/'6x#D*V$wfr{Uj sau la numărul de telefon +40 264 595871.


 • Tipul programului: postuniversitar de perfecţionare
 • Forma de învăţământ: zi
 • Limba de predare: română
 • Taxa de școlarizare: 2.500 lei
 • Număr de locuri: 20
 • Durata programului: 6 luni
 • Cursuri: vinerea după amiaza si sâmbăta, tutoriat online
 • Plan de învățământ