Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat

Acest program postuniversitar este dezvoltate de Centrul de Studii privind Buna Guvernare în parteneriat cu Agenția Națională a Achizițiilor Publice, Consiliul Național de soluționare a Contestațiilor, Departamentul de Luptă Antifraudă, Freedom House Romania și Expert Forum.

Programul ȋşi propune sã faciliteze pregătirea adecvată a personalului implicat în activitățile de achiziții publice ale autorităților contractante.

Procedura de admitere: admiterea se va face pe bază de dosar:

 • CV
 • Diplomă de BAC (copie xerox)
 • Diplomă de Licență (copie xerox)
 • CI/Buletin (copie xerox)
 • Certificat de naștere (copie xerox)
 • Certificat de căsătorie – dacă e cazul (copie xerox)
 • Fișă de înscriere (se completează la înscriere)

Cursuri

Modulul I:

 • Achiziții publice (1) - autorități contractante, operatori economici, achiziții mixte, criterii de calificare si selecție, achiziții directe.
  • 15-16 martie
  • Prof. dr. Dacian C. Dragos UBB Cluj, Bogdan Pușcaș ANAP/Eduard Badea ANAP
 • Achiziții publice (2) - proceduri de atribuire, executarea contractului, acorduri cadru, achiziții in–house, achiziții centralizate
  • 29-30 martie
  • Prof. dr. Dacian Dragos, UBB
  • Gelu Cazan, expert achiziții publice
 • Utilizarea SEAP; Elaborare documentație de atribuire. Terț susținător, subcontractare
  • 12-13 aprilie
  • Valeria Tudora, practician achiziții publice – SEAP, documentație, DUAE
  • Milica Dobrotă, CNSC – terț, subcontractare, oferte comune
 • Parteneriatul public privat: concesiuni si delegarea de gestiune a serviciilor publice
  • Dr. Roxana Vornicu, Center for Good Governance Studies, UBB
  • Prof. dr. Steven van Garsse, University of Hasselt

Modulul II:

 • Etica in achiziții publice. Nereguli si corecții financiare.
  • 27-28 septembrie
  • Emanuel Petrescu, Departamentul de Lupta Anti Frauda
  • Marius Vasiliu, POR, expert in auditarea neregulilor și fraudelor in programele finanțate de UE
  • Septimius Pârvu, Expert Forum
 • Achiziții publice durabile, achiziții pentru inovare, metodologii pentru costul ciclului de viață, contracte rezervate.
  • 18-19 octombrie
  • Conf. dr. Bogdana Neamtu, Lect. Dr. Raluca Suciu UBB Cluj
 • Contenciosul achizițiilor publice si al PPP
  • 8-9 noiembrie
  • Silviu Popa, CNSC / Dr. Florentina Drăgan CNSC
  • Liviu Ungur, judecător Curtea de apel Cluj
  După parcurgerea fiecărui curs se va da un test din materia predata sau se va elabora o lucrare de cercetare. La final cursanții vor elabora o lucrare de absolvire care va fi susținută in data de 29 noiembrie 2019.

Bibliografie obligatorie: Legea 98/2016 achiziții publice si normele de aplicare; Legea 99/2016 achizițiile sectoriale si normele de aplicare; Legea 100/2016 concesiuni si normele de aplicare; Legea 101/2016 remedii; Directiva 2014/24/EU; Directiva 2007/66/EU; Materiale prezentate la curs Bibliografie suplimentara – literatura de specialitate in romana si engleza, spete si studii de caz.

Avantajele Programului Postuniversitar: Cursuri predate de experți in achiziții publice din mediul universitar si din practica achizițiilor publice, Agenția Națională a Achizițiilor Publice, Departamentul de Lupta Antifraudă, Consiliul National de soluționare a Contestațiilor, judecători de contencios administrativ, avocați specializați in achiziții publice, cu vasta experiență in domeniu. Invitați de marca din domeniul dreptului achizițiilor publice din tara si străinătate. Acces la studii de caz și articole în domeniul achizițiilor publice și domenii conexe.

! Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede: Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice .Absolvenții cursurilor postuniversitare, care au în vedere promovarea sau ocuparea de funcții publice de conducere, pot beneficia de prevederile Legii 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, cu modificările aduse de art 31 și art 66 lit. a) din Legea Cadru Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care prevede: Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcție publică de conducere, funcționarii publici trebuie să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice .

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la Y^UTf{$Dq6Id~o\]#[9HKELeA%e%%H-bL sau la numărul de telefon +40 264 595871.

 • Tipul programului: postuniversitar de perfecţionare
 • Forma de învăţământ: zi
 • Limba de predare: română
 • Taxa de școlarizare: 3400 lei
 • Număr de locuri: 30
 • Durata programului: 6 luni
 • Cursuri: vinerea după amiaza si sâmbăta, tutoriat online
 • Plan de învățământ