Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare în Guvernare

Program de masterat în limba engleză

Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare în Guvernare (Sci-Tech @ FSPAC), este un program de masterat cu predare în limba engleză, cu o durată de 2 ani.

Sci-Tech @ FSPAC este un program academic internaţional centrat pe utilizarea tehnologiei în guvernare. Acesta raspunde la necesitatea din ce în ce mai mare a societăţii actuale privind implementarea unui sistem de guvernare care să aducă siguranţă şi confort în viaţa cetăţenilor. Prin program se încurajează utilizarea unor date fiabile în procesul de luare a deciziilor. Studenţii au oportunitatea de a se dezvolta ca antreprenori atât pentru sectorul public cât şi pentru cel privat.

Candidaţii ideali pentru Sci-Tech @ FSPAC au interese antreprenoriale puternice și o pasiune în a conduce în guvern și / sau în industrie.

Caracteristici specifice:

1. Implicarea practicienilor de top in predare

2. Fuziunea dintre IT şi Guvernare

3. Metode atipice/disruptive de predare (activitati extracuriculare, team-building, competiţii)


Care sunt beneficiile mele?

• Dobândirea unor abilităţi practice de valoare pe piaţa forţei de muncă (e.g. SQL, SPSS, GIS, analiza proceselor, managementul bazelor de date, planificare strategică, antreprenoriat);
• Cursuri tehnologice avansate utilizate astăzi în govern şi în business;
• Îndrumare personalizată din partea practicienilor de top inovatori în domeniu;
• Activităţi practice (1 la 1 cu mentori) în cadrul organizaţiilor publice şi private de top;
• Posibilitatea de a lua parte la activităţi extracurriculare antreprenoriale şi de cercetare.

Ce voi studia?

Curricula masteratului de Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare în Guvernare este sincronizată în permanenţă cu cerințele şi tendinţele pieței forței de muncă şi pune accentul pe următoarele:

TEHNOLOGIE – Împreună cu partenerii noştri din industria ITC participăm la procesul de identificare, cercetare şi dezvoltare a soluţiilor ITC pentru actul de guvernare în mediile publice şi private.
GUVERNARE – Încurajăm studenţii să îşi dezvolte voinţa de a face o schimbare şi îi sprijinim să devină antreprenori de succes pentru viitorul lor şi pentru viitorul societăţii noastre. Abilităţile lor manageriale şi de guvernare sunt dezvoltate sub îndrumarea partenerilor noştri de top din guvern şi din industrie, atât din România cât şi din întreaga lume.
INOVARE – Masteratul de Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare în Guvernare este inovator, prin conexiunea directă pe care o face între tehnologie şi guvernare. Echipa noastră este în permanenţă conectată cu cele mai recente tendinţe şi descoperiri. În cadrul Laboratorului de cercetare aplicată, studenţii sunt provocaţi să participe la proiecte care pregătesc societatea pentru viitor.