Calificări

Curricula specializării oferă flexibilitatea și deschiderea necesară pentru ca absolvenții să își poată dezvolta o carieră atât în sectorul public cât și nonprofit. În plus, programul oferă competențe care pot fi transferate pentru ocuparea unor poziții și în sectorul privat.

Funcțiile posibile pe care absolvenții le pot ocupa sunt: consilier, expert, referent, referent de specialitate, inspector, inspector de specialitate în administrația publică, analist resurse umane, auditor intern în sectorul public, expert accesare fonduri structurale și de coeziune, expert achiziții publice, manager public, administrator public, secretar unitate administrativ-teritorială, expert în planificare urbană și teritorială, agent de dezvoltare locală, facilitator comunitar, consultant realizare strategii locale, manager de proiect, director de programe, specialist în scriere de proiecte, fundraiser, coordonator de voluntari, formator, evaluator de proiecte/programe, specialist marketing pentru ONG-uri, lobbyist, consultant bugetar, auditor intern, consultant/analist economico-financiar, consultant fiscal, consultant dezvoltare organizațională, expert management strategic, evaluator.