studii postdoctorale

În perioada 22-30 iulie 2019 Școala Doctorală de Administrație și Politici Publice desfășoară un concurs de admitere în școala doctorală a unui număr de 9 cercetători postdoctorali, pentru o perioadă de 24 de luni, începând cu 1 august 2019.

Metodologia pe baza căreia se desfășoară admiterea cercetătorilor post-doctorali:

Actele necesare înscrierii pentru a participa la concursul de admitere:

  1. Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1);
  2. Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 2)
  3. Acceptul scris al mentorului, coordonator de doctorat din cadrul SDAPP;
  4. Cartea de identitate (copie xerox);
  5. Diploma de licență (copie xerox);
  6. Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
  7. Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentruconformare cu originalul;
  8. Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații și alte activități relevante pentru activitatea științifică a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementări de proiecte, premii obținute.

Înscrierea se face în perioada 22-26 iulie 2019 la secretariatul Școlii Doctorale de Administrație și Politici Publice de la sediul FSPAC, Str. Traian Mosoiu, nr. 71, în intervalul orar 10.00-15.00. Persoana de contact este d-na Cristina Ciupei.

Interviul este programat pentru data de 29 iulie 2019, de la ora 10.00, în sala IV/6, Str. Traian Mosoiu, nr. 71.