Școala doctorala de administrație și politici publice

Domeniul: Științe administrative
Forma de învățământ: Cu frecvență și cu frecvență redusă
Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre
cercetare)
Limbile de studiu: Română sau Engleză
Perioada de înscriere: 6-10 iulie 2020.
Confirmarea locurilor: 27-29 iulie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat): 1 octombrie 2020