Admitere doctorat

descriere

Domeniul: Științe administrative
Forma de învățământ
: Cu frecvență și cu frecvență redusă
Durata studiilor
: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre cercetare)
Limbile de studiu
: Română sau Engleză
Înscrieri: https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Scurtă descriere a școlii doctorale: română / english


criterii admitere

Distribuția locurilor oferite pentru concursul de admitere

Mențiune: locurile (atât bugetate cât și cu taxă) se pot eventual suplimenta, prin redistribuirea de către Rectoratul UBB a locurilor rămase neocupate la alte facultăți.

Criterii de evaluare și de selecție a candidaților la concursul de admitere doctorat 2020-2021

A. Criterii de evaluare:

Proba a) Probă scrisă de specialitate: Evaluarea se va face prin notare cu note de la 1 la 10;

Proba b) Interviu: Evaluarea candidaților se va face prin notare cu note de la 1 la 10. În apreciere vor conta preocupările științifice și de cercetare ale candidatului (50%) și calitatea temei propuse pentru teza de doctorat (50%).

Nota finală este media aritmetică a notelor de la cele 2 probe

B. Criterii de selecție:

1. Selecția se va face în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele două probe.

2. În situația în care nu se poate face departajarea pe baza acestui criteriu are prioritate candidatul care are nota cea mai mare la proba b) – interviu.

3. În caz de egalitate are prioritate candidatul care are studiile de licență și de masterat în domeniul de doctorat sau echivalentul acestuia.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere la concursul de admitere:

05-09.09.2022 - https://admitere2022.ubbcluj.ro

Desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere:

12-15.09.2022

  • Examen scris și interviu: 12.09.2022, 10:00-15:00
Confirmarea ocupării locurilor

16-20 septembrie 2022

Înmatricularea ca studenți-doctoranzi (începerea programului de doctorat)

03 octombrie 2022