Admitere

TOTAL locuri:
Locuri bugetate:

Locuri cu taxă:

Mențiune: locurile (atât bugetate cât și cu taxă) se pot eventual suplimenta, prin redistribuirea de către Rectoratul UBB a locurilor rămase neocupate la alte facultăți.

Criterii de evaluare și de selecție a candidaților la concursul de admitere doctorat 2018 – 2019

A. Criterii de evaluare:

Proba a) Probă scrisă de specialitate: Evaluarea se va face prin notare cu note de la 1 la 10;

Proba b) Interviu Evaluarea candidaților se va face prin notare cu note de la 1 la 10. În apreciere vor conta preocupările științifice și de cercetare ale candidatului (50%) și calitatea temei propuse pentru teza de doctorat (50%).

Nota finală este media aritmetică a notelor de la cele 2 probe

B. Criterii de selecție:

1. Selecția se va face în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute la cele două probe.

2. În situația în care nu se poate face departajarea pe baza acestui criteriu are prioritate candidatul care are nota cea mai mare la proba b) – interviu.

3. În caz de egalitate are prioritate candidatul care are studiile de licență și de masterat în domeniul de doctorat sau echivalentul acestuia.

Calendarul admiterii

Perioada de înscriere la concursul de admitere:

3 – 7 septembrie 2018. În cazul candidaților care sunt absolvenți de masterat cu disertația în septembrie 2018, perioada de înscrieri este până în 13 septembrie 2018.

Desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere:

10 – 18 septembrie 2018

Perioada de depunere și rezolvare a contestațiilor la școlile doctorale:

19 – 21 septembrie 2018

Confirmarea ocupării locurilor

24 – 26 septembrie 2018

Înmatricularea ca studenți-doctoranzi (începerea programului de doctorat)

1 octombrie 2018