Administrație publică

Program de LICENȚĂ în limba română, învățământ LA DISTANȚĂ

Departamentul de Administraţie și Management Public oferă pentru specializarea Administraţie Publică, la nivel licenţă, posibilitatea de a opta pentru forma de învăţământ la distanţă (ID). Durata programului de studii la nivel licenţă este de 3 ani (la fel ca şi la cursurile de zi). Cursurile se desfăşoară după acelaşi plan de învăţământ ca la forma de învăţământ de zi.

Absolvenţii acestei forme de învăţământ vor primi la absolvire o diplomă echivalentă cu a studentilor înscrişi la cursurile de zi. Diploma primită la absolvire corespunde studiilor la nivel licenţă şi este recunoscută în spaţiul european.

Programul se adresează în principal absolvenților de liceu care sunt interesați să dobândească cunoștințe și abilități specifice unei cariere în sectorul public sau non-profit. Programul a fost special conceput pentru a oferi o alternativă de urmare a studiilor în domeniul științelor administrative celor care doresc acest lucru, însă nu dețin flexibilitatea timpului necesară unui program la zi. Programul presupune un număr mai redus de întâlniri, acestea fiind organizate în zilele de sâmbătă și duminică pentru a permite participarea la studii și celor care nu pot face acest lucru în timpul săptămânii.

Administrația publică din România a fost implicată într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne și externe (așteptări crescute din partea cetățenilor față de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic și social, etc.). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluții viabile; pregătirea managerială a funcționarilor publici este o condiție fără de care administrația publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării și eficientizării structurilor proprii.

Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administrației publice de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor și reglementărilor, la cel modern, în care administrația devine un furnizor de servicii publice. Programa masteratului este direct legată de necesitățile tehnice existente la nivelul administrației publice urmărind elemente precise:

  • dezvoltarea cunoștințelor de bază în domeniul științei administrative;
  • dezvoltarea unor abilități manageriale și a unei mentalități bazate pe necesitatea eficientizării funcționării serviciilor publice;
  • dezvoltarea unor metode și tehnici de analiză și lucru specializate în domeniu.