TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2013

TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

(organizat de Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere)

pentru acces în LICENŢĂ

SESIUNEA  FEBRUARIE  2013

Precizări importante:

  • Testul de faţă este exclusiv pentru absolvenţii din promoţia 2012 şi cei aflaţi în prelungire de studii.
  • Recomandăm ca absolvenţilor nelicenţiaţi care au promovat Testul în anii anteriori să li se recunoască nota/calificativul obţinut(ă).
  • Evaluarea rezultatelor se face cu note.
  • Înscrierea la test este obligatorie, la Secretariatul facultăţii dumneavoastră, cu cel puţin o săptămână înaintea de data fixată pentru susţinerea Testului.
  • Alternativala acest test este cel organizat de Centrul ALPHA, după un calendar anual, care se finalizează cu obţinerea Certificatului ALPHA de competenţă lingvistică. În funcţie de punctajul obţinut, Certificatul ALPHA poate servi la înscrierea la licenţă, masterat sau doctorat.

Testul de competenţă lingvistică este de nivel B2 şi constă într-o singură probă:

Scriere  (timp alocat: 1.30 h)

DATA

LOCAŢIA

ORA

 Limba   ENGLEZĂ 

 22 ianuarie 2013

 Facultatea de Litere,

str. Horea nr. 31, sala Eminescu

10.00

 Limba   FRANCEZĂ 
 Limba   GERMANĂ 
 Limba   RUSĂ
 Limba SPANIOLĂ
 Limba ITALIANĂ