Reînmatriculări

Cererile de reînmatriculare, cererile pentru burse de studiu și merit, contractele de studiu, cererile de acordare a reducerii de taxă,  cererile pentru restituirea taxei de confirmare (prima rată), cererile pentru întreruperea studiilor şi cererile de transfer se depun până în data de 14 octombrie 2011 (9:00-12:00) la secretariatul specializării la care este înscris studentul.