Cereri reducere taxa

Studenții care urmează concomitent cursurile a două facultăți/specializări în cadrul UBB, la același nivel de studii (licență-licență/master-master), au dreptul la o reducere a taxei de școlarizare.

Reducerea este echivalentă cu ultima rată și se acordă pe baza unei cereri (depuse la secretariat până în data de 14 decembrie), a unei copii după rata a doua de școlarizare și a unei adeverințe de la cealaltă facultate/specializare, în care să fie specificat faptul că nu s-a solicitat reducerea de taxă la respectiva specializare.