Közigazgatás és közmenedzsment Kar

A Babeș – Bolyai Tudományegyetem Közigazgatás- és Közmenedzsement Intézete ezen a területen a legjobb felsőoktatási programot/szakokat nyújtó intézetként van elismerve a minisztérium által. Az intézet 1996-ban alapították nemzetközileg támogatott projekt alapokból, az Európai Unió és az Egyesült Államok segítségével. Az Intézet már az elejétől fogva kivételt jelentett a többi közigazgatást oktató intézmények közt Romániában, nagyrészt azért mert gyakorlatba ültetett, nyugati partnerei segítségével, egy átfogó megközelítést nyújtott a közigazgatás tanulmányozásában.

Az Intézet az egyetlen közigazgatási és közmenedzsmenti intézet Romániában, amelyen három nyelven érhető el a képzés: román, magyar és angol nyelven.

A Közigazgatási szak román és magyar nyelven, azokat célozza meg akik a közszférában szeretnének karriert építeni. Az átfogó megközelítés és a gyakorlatorientáltság azok az elemek, amelyek megkülönböztetik a szak programját a többi alapképzéstől.

Az angol nyelvű szak – Leadership a közszférában- az egyetlen ilyen alapképzés, amely leaderek/ vezetők képzését tűzi célul, azoknak címezve, akik nagy ambicíóval rendelkeznek és a menedzseri karrier fele orientáltak. A Leadership a közszférában egy dinamikus, innovatív és szigorúan akademikus szak, amely lehetőséget nyújt a szakmai- és személyes fejlődésre a Politikatudományok, Közigazgatás és Kommunikáció Egyetem nyitott környezetében.

A Közigagatás és Közmenedzsment Intézet ugyanakkor egy magyar nyelvű szakot is működtet. A szak 2018-ban alakult, és azokat szolítja meg, akik vezető funkcíókat szeretnének betölteni a közintézményekben, a nonprofit szervezetekben, vagy a tanácsadás valamint a szaktanácsadás területén szeretnének dolgozni a közpolitikai szférában.

A magyar nyelvű mesteri szak mellett, az Intézet még három román nyelvű mesteri és egy angol nyelvű mesteri szakor is működtet négyféle szakiránnyal: Menedzsment a Közszolgáltatásokban, Menedzsment a Nonprofit Szervezetekben, Közösségfejlesztés és Városrendezés, valamint A közszféra gazdasági irányítása. Ezek a szakok bizonyos intézmények közti partnerségek által jöttek létre és lettek gyakorlatba ültetve, európai és amerikai egyetemekkel mint: Michigan State University, Graduate School of Public Affairs, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, Florida International University, School of Urban Affairs & Public Policy, és az University of Delaware.

Az Amerikai MPA (Master of Public Administration) egy angol nyelvű mesterszak, amely az European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) által akreditált , és az első európai akreditált román egyetemi közgatási szak még 2007-ből.

Több mint 10 éve az Intézet továbbképző kurzusokat biztosít a román közigazgatásban dolgozó köztisztviselők számára. A rövidtávú felkészítő tevékenységek mellett (posztgraduális szakok) számos posztgraduális képzést is biztosít azoknak, akik érdekeltek a tovább tanulásban az egyetemi tanulmányaikat követően. Ugyanakkor, a kar nyitott képzéseket is indít sokféle témakörben, amelyek alkalmazkodnak a közösségekben felmerülő partnerek igényeihez is.

Az utóbbi 10 évben az Intézet sok energiát fektet a kutatásokba, megalapította a Kutatási Intézetet a Közigazgatásban (CCAP), amin keresztül kutatásokat végeznek a közigazgatás területén, mint például: a jogi és menedzseri reform folyamata a közigazgatás területén, a közpolitikák vizsgálatához szükséges képességek fejlesztése, környezetpolitikák, összehasonlító tanulmányok a helyi költségvetésben Romániában, Magyaroszágon és Lengyelországban, és a végrehajtói köztisztviselők viselkedésének vizsgálata.

Az Intézet szerkesztője két romániai közigazgatással foglalkozó szakfolyóiratnak: a Transylvanian Review of Administrative Sciences (CNCSIS, A kategória, ISI indexelt) és a Az Erdélyi Közgazgatás Tudományok Folyóirat (CNCSIS, B+ kategória), mindkettő elérhető az www.rtsa.ro. oldalon. A folyóiratok szakcikkeket tartalmaznak román vagy angol nyelven, valamint a cikkek a ‘peer review’ ( előzetes áttekintés) folyamatán esnek túl publikálásuk előtt.

Az Intézet szerkesztője a Közigazgatás Tudományok sorozatának is, amely a jelen pillanatig több mint 30 címet foglal magába : köztük kurzusokat és román valamint külföldi tanárok által írt könyveket, akik tevékenységüket a karon folytatják.

Jelenleg az Intézet tagja a Romániai Közigazgatási Iskolák és Intézetek Egyesületének, és részt vesz bizonyos hálózatokban, amelyek szoros kapcsolatban állnak a közigazgatással, mint például a NISPAcee ( A Közép- és Kelet-Európai Közigazgatási Intézmények és Iskolák Hálózata) és az EGPA(A Közigazgatásért Európai Csoport), valamint mindemellett társ tagja a NASPAA-nak. (A Közigazgatási és Közpolitikai Nemzeti Amerikai Iskolák Egyesülete)

A Közigazgatás- és Közmenedzsement Intézet jelenleg három kihelyezett tagozattal rendelkezik: Besztercén, Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön.