Tanulmányok befejezése

Alapképzés

Az államvizsga megvédésének egyik része az írásbeli vizsga:

 • Írott vizsga két alaptantárgyból: Közigazgatás și Adminisztratív jog. Mind a két tárgy esetében rácsteszt formájú a vizsga (18 kérdés mindkét tantárgyból). Az írásbeli vizsga időtartama 3 óra. (10 kredit)
 • Szakdolgozat megvédése (10 kredit)

Szakdolgozat megírása – minimális követelmények

 • Közigazgatás szakterületen belüli téma választás;
 • A szakdolgozat formai követelményének betartása: bevezetés, elméleti rész, gyakorlati rész, konklúzió és javaslatok;
 • Tartalmazzon saját kutatáson alapuló gyakorlati részt, mely a dolgozat 40%-50% képezi;
 • Tiszteletben tartja a tudományos dolgozat szabályait – például: idézés, bibliográfia, tartalom;
 • Minimum 40 oldal terjedelmű Times New Roman betűtípus 12-es karakterrel, másfeles sorközzel;
 • További hasznos információk

Hasznos dokumentumok az államvizsgaíráshoz:

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Boríték tipusú dosszié
 • Beiratkozási űrlap (titkárságon igényelhető)
 • Érettségi diploma
 • Liceumi törzskönyvi kivonat
 • Születési bizonyítvány másolat
 • Személyazonossági másolat
 • 2 db fénykép
 • Nyelvvizsgát igazoló okirat
 • Bekötött szakdolgozat
 • A dolgozatot tartalmazó merevlemez (CD)
 • Dolgozatot vezető tanár beleegyezése
 • Eredetiségi nyilatkozat
 • Vizsgadíjat igazoló nyugta (ha szükséges)
   • Vizsgadíj 1.000 RON
   • Amennyiben sem júliusban sem februárban nem sikerül az írásbeli vizsga
   • Amennyiben a tanulmányok befejezése után három évvel történik a jelentkezés
   • A kari kasszánál történik a kifizetés

Fontos tudnivalók

 • Az írásbeli licensz vizsgát minden év júliusában szervezik. Azok a hallgatók, akik júliusban sikeresen végzik a tanulmányaikat, de nem szeretnének államvizsgázni, beiratkozhatnak a következő évi februári védése
 • Az írásbeli vizsgáre két alkalommal lehet ingyenesen beiratkozni (júlisban és februárban).
 • Az államvizsgát a tanulmányok befejezése utáni 3 évben kell megvédeni, ellenkező esetben vizsgáztatási díjat kell fizetni melynek értéke 1,000 RON.

Mesteri

A tanulmányok befejezéséhez egy disszertáció megírása és megvédése szükséges (10 kredit). A disszertációs dolgozat formai követelményei hasonlók az államvizsga dolgozat követelményeihez, azzal a különbséggel, hogy komplexebb témát és kutatást igényel.

Disszertáció megírása– minimális követelmények

 • A közigazgatáshoz kapcsolódó téma választása, a mesteri szaknak specifikusan. Nem lehet ugyan azt a dolgozatot államvizsgán és disszertáción is bemutatni. A vezetőtanár engedélyével lehet folytatni a korábbi kutatási témát.
 • A szakdolgozat formai követelményének betartása: bevezetés, elméleti rész, gyakorlati rész, konklúzió és javaslatok;
 • Tartalmazzon saját kutatáson alapuló gyakorlati részt, mely a dolgozat 40%-50% képezi; azzal a különbséggel, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot élesebben kell kibonatni.
 • Tiszteletben tartja a tudományos dolgozat szabályait – például: idézés, bibliográfia, tartalom;
 • Minimum 60 oldal terjedelmű Times New Roman betűtípus 12-es karakterrel, másfeles sorközzel;

Hasznos dokumentumok a disszertáció íráshoz

Beiratkozáshoz szükséges iratok

 • Beiratkozási űrlap (titkárságon igényelhető)
 • Boríték tipusú dosszié
 • Érettségi diploma és liceumi törzskönyvi kivonat
 • Licensz diploma és törzskönyvi kivonat
 • Születési bizonyítvány másolat
 • Személyazonossági másolat
 • 2 db fénykép
 • Nyelvvizsgát igazoló okirat
 • Bekötött szakdolgozat
 • A dolgozatot tartalmazó merevlemez (CD)
 • Dolgozatot vezető tanár beleegyezése
 • Eredetiségi nyilatkozat
 • Vizsgadíjat igazoló nyugta (ha szükséges)