Közpolitikák és Közmenedzsment

magyar nyelvű mesteri

Szakleírás:

A Közmenedzsment és közpolitika mesteri program a Babes–Bolyai Tudományegyetem, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karán, a Közigazgatás és Közmenedzsment Intézet keretében működik. Ez egy egyedülálló interdiszciplináris képzési programot és tanulási környezetet kínál, amely a közgazdaságtan, a szociológia és a menedzsment szakterületeit kapcsolja össze. A hangsúlyt olyan készségek és kompetenciák elsajátítására helyezzük, amellyel végzőseink nemcsak a közigazgatásban, hanem a nonprofit szektorban és a versenyszférában is dolgozhatnak. Külön sajátossága a programnak, hogy segít a diákoknak megérteni a közigazgatási intézmények vezetésének modern technikáit. A szakkpolitikák, a helyi és központi közpolitikák alkotási és alkamazási technikáinak az elsajátítása a program egy másik objektívuma.

A porgram időtartama két év és négy szemeszter. A tanulmányozott kurzusok listáját elérhető itt (link a tanulmányi programra). A Közigazgatás és Közmenedzsment Intézet az utóbbi húsz évben országosan első helyen szerepel a meghirdetett alap- és mesteri szinten folyó programok között. Ebben az időszakban az Intézet folyamatosan részt vállalt a magyar nyelvű közigazgatási képzésben. 1998-at követően két kihelyezett tagozaton, Szatmárnémetiben és Sepsiszentgyörgyön működött a magyar nyelvű közigazgatási képzés és 2018-tól Kolozsváron is úgy mesteri mind, alapszinten. .

A képzés befejezése után hallgatóink a különböző helyi-, és központi közintézményekben, EU-s vagy nemzetközi intézményekben, valamint olyan közszektorhoz szorosan kapcsolódó vállalkozásoknál (nonprofit szervezetek, állami vállalatok vagy tanácsadás) helyezkednek el. A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)