Közigazgatás

Magyar nyelvű alapképzés

Mit jelent a közigazgatás?

A közigazgatás egy interdiszciplináris szakterület, amely egy teljeskörű és átfogó képet ad a hallgatók számára a világról és a társadalomról. A hallgatók már az egyetemi évek alatt, elsajátíthatnak olyan gyakorlatokat s technikákat, az elméleti alapozás mellett, amely hozzásegíti őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. A képzés keretén belül a hallgatók a tudást szakképzett és elismert szakemberektől sajátíthatják el, sőt a képzési évek során megannyi lehetőséget kapnak, hogy kipróbálják tudásukat a közintézményekben vagy nem-kormányzati szervezeteknél.

A képzés, amit kínálunk, a legjobb a szakterületén Romániában. A közigazgatás több szakterület ötvözetét jelenti, ilyenek a menedzsment, humánrerőforrás-menedzsment, a szociológia, a jog, a közgazdaságtan, a politikatudományok, a környezetvédelem vagy a városfejlesztés. A tanangyagot nemzetközi minták és szakanyagok alapján állították össze, az Intézet elismert és kiemelkedő szaktudású oktatói. A képzés előnye továbbá, hogy nem azt várja el a diáktól, hogy bemagolja a szakirodalma, sokkal inkább gyakorlati tudást kínál, előtérbe helyezi a hallgatók személyi és szakmai fejlődését. A képzés célja, hogy a hallgatóink megértsék a módszereket, meglássák az összefüggéseket az elmélet és a gyakorlat között, hogy tudásukat a szakmájukban kamatoztathassák. A Közigazgatás szakra járó hallgatók az egyetemi évek során megtanulnak egyénileg és csapatban dolgozni. A szak fő tantárgyai: Szervezeti elméletek, Humánerőforrás-menedzsment, Gazdaságpolitikák, Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika, Közmenedzsment, Alkotmányos rendszerek és politikai intézmények, Nem-kormányzati szervezetek menedzsmentje, Európai Unió: mechanizmusok és intézmények, stb.

Hol helyezkedhetek el?

A szak elvégzése után hallgatóink ugyanúgy elhelyezkedhetnek a helyi vagy központi közigazgatásban, mint a profitorientált vagy nem-profit orientált szférában, itthon és külföldön egyaránt. Megannyi máson kívül, például ilyen munkakörökben helyezkedhetnek el:

  • Kormányi munkakörök (miniszterek, kormányzati ügynökök)
  • Elnökség (elnökségi adminisztráció)
  • A központi hatalom más intézményei
  • Városháza, Prefektúrák, Megyei Tanácsok, Helyi Tanácsok
  • EU-s intézmények (Brüsszell, Strasbourg vagy Luxemburg)
  • Nem-kormányzati országos vagy nemzetközi szervezetek
  • Magánvállalkozások (helyi, országos, multinacionális)
1
Romániában