Proiectul „Creșterea calității programelor de masterat în AP”

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin intermediul prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior.”

Valoarea totala a proiectului este de 18.091.116,00 lei, din care valoarea eligibilă este de 17.234.636,00 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 16.889.941,00 lei.

Scopul proiectului este creșterea calității a patru programe de masterat în domeniul administrației publice conform nevoilor sectorului public, standardelor Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior și celor ale Uniunii Europene și, implicit, creșterea calității administrației publice din România.

Obiective specifice sunt:

1.    Adaptarea a 4 programe de masterat în domeniul administrației publice la nevoile sectorului public și la standardele Uniunii Europene.

2.    Dezvoltarea curriculei, a materialelor și instrumentelor didactice și de învățare pentru 4 programe de masterat în domeniul administrației publice.

3.    Creșterea calității activităților și proceselor educaționale în cadrul a 4 programe de masterat.

4.    Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între programele de masterat în domeniu prin înființarea Asociației Programelor de Masterat în Administrație Publică din România, semnarea a 3 acorduri de parteneriat cu 3 instituții de prestigiu din UE care derulează programe de masterat similare în vederea creșterii calității și atractivității programelor universitare conform cerințelor sectorului public.

Grupul țintă este reprezentat de către personalul implicat în dezvoltarea programelor de masterat în domeniul administrației publice/cadre didactice, de către studenții programelor de masterat în administrație publică și de către absolvenții programelor de licență și studenții de la acest nivel.