Înfiinţarea unui club de elită al programelor universitare de administraţie publică din România


În data de 17 iunie 2013 a avut loc, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, semnarea protocolului de înfiinţare a “Clubului celor 4”. Acest club reuneşte programele de administraţie publică de la:

Scopul principal al acestui parteneriat îl reprezintă dezvoltarea unui grup de elită al programelor de administraţie publică, care să promoveze standarde de excelenţă comune în domeniul predării, cercetării şi implicării comunitare în învăţământul universitar de specialitate din România. Partenerii au agreat să realizeze o evaluare anuală a calităţii programelor pe 7 dimensiuni majore (de la infrastructură şi procese de predare la calitatea cercetării) şi să conlucreze continuu pentru dezvoltarea unor programe de administraţie publică relevante la nivelul Europei Centrale şi de Est.

Acordul de cooperare a fost semnat de prof. dr. Marius Profiroiu (decan, FAMP, ASE), lect. dr. Camelia Iancu (decan, FAP, SNSPA), conf. dr. Florin Oprea (FEAA,UAIC) şi prof. dr. Călin Hinţea (decan FSPAC, UBB).