Facultatea altfel

Facultatea de Științe Politice, Adminitrative și ale Comunicării (UBB), Departamentul de Administrație Publică împreună cu Facultatea de Administraţie şi Management Public, Academia de Studii Economice din Bucureşti, și Departamentul Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi anunţă organizarea unui workshop intitulat „Facultatea altfel” destinat studenților de la ciclul de licență sau masterat, actuali sau potențiali, având ca tematică oportunitățile de învățare și facilitarea accesului la învățământul superior, sub egida proiectului POSDRU 60072 „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”.

Evenimentul se va desfășura în perioada 28 februarie – 1 Martie 2013, la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala 101, clădirea nouă, Traian Moșoiu nr. 71, Cluj-Napoca, între orele 10-15.

La eveniment vor participa cadre didactice ale Departamentului de Administrație Publică, foști absolvenți, manageri și consultanți din sectorul public și reprezentanți ai sectorului neguvernamental și ai studenților.

Printre temele de interes ce vor fi prezentate se numără: aportul studiilor universitare în domeniul administrației publice la dezvoltarea unei cariere în domeniul public și în domenii conexe, impactul noilor tehnologii asupra învățământului superior (biblioteca virtuală, platforma de e-learning, module de instruire pentru studenți), noi oportunități de învățare prin intermediul voluntariatului în cadrul ONG-urilor, stagiile de practică și programul de internship etc.

Intervențiile speakerilor vor fi concepute de o manieră interactivă, încurajându-se discuțiile și dezbaterile cu publicul.

Pentru mai multe detalii privind participarea la eveniment vă puteți adresa organizatorilor la adresele de email ticlau@fspac.ro și haruta@fspac.ro.

Program
Anunț
Galerie foto