Evaluare online pentru studenții de la ID și IFR

Începând cu anul universitar 2013-2014, formele de evaluare pentru Administrație Publică, nivel licență – învăţământ la distanţă (ID) și nivel master-învățământ cu frecvență redusă (IFR) se vor desfășura pe o platformă electronică, sub formă de evaluare online.

Comunicarea directă dintre profesori, tutori și studenți se va desfășura în cadrul celor două întâlniri semestriale de cursuri intensive. Studenților li se recomandă participarea la aceste întâlniri, ei putând descărca, în același timp, de pe platforma electronică de e-learning materialele de studiu, temele de examen, precum și bibliografia aferentă.

Departamentul de Administrație Publică oferă pentru studenții de la ID și IFR:

  • Un format flexibil de învățare on-line
  • Asistență on-line din partea profesorilor în cadrul platformei de e-learning
  • Acces la suporturi de curs și la materialele de studiu
  • Evaluare on-line pe parcurs și la final de semestru
  • Diminuarea cheltuielilor legate de transport și cazare
  • Un mediu de învățare modern, interactiv și eficient