Conferinţa naţională a studenţilor 2015

conferintasighisoara_int

DAP anunță selecția participanților pentru Conferința Națională a Studenților la Administrație Publică care va avea loc în perioada 12-15 mai 2015, la Predeal.

Conferința este organizată în cadrul proiectului POSDRU „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”, obiectivul principal al conferinței fiind consolidarea și dezvoltarea de rețele și acorduri de cooperare între facultățile de administrație publică din România.

În cadrul conferinței studenții vor prezenta lucrări care vor fi evaluate și notate de comisii formate din personal implicat în dezvoltarea de programe universitare și reprezentanți ai partenerilor sociali. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. De asemenea, vor fi organizate workshop-uri în care vor fi implicate toate grupurile țintă.

Repartizarea participanților-studenți între cele patru universități, din numărul total de 45 de studenți participanți:

 • 10 studenți de la AP UBB, Cluj,
 • 5 studenți de la cele 3 extensii universitare (Satu Mare, Sfântu Gheorghe și Bistrița),
 • 10 studenți de la ASE, București,
 • 10 studenți de la UAIC, Iași,
 • 10 studenți de la SNSPA, București.

Selecția studenților, condiții de participare și termene limită:

 • Conferința se adresează studenților la programele de administrație publică, nivel licență, de la cele patru universități partenere;
 • Participanții vor beneficia de transport, cazare și masă gratuite pe durata conferinței.
 • Cele mai bune lucrări vor fi premiate.
 • Lucrările prezentate la conferinţă pot aborda tematici din domeniul administraţiei publice şi din domenii conexe administraţiei publice (economie, sociologie, ştiinţe politice etc.). Lucrarea trebuie să respecte toate normele şi rigorile ştiinţifice de elaborare şi să cuprindă între 10-15 pagini.
 • Selecţia studenților ce vor participa la conferinţă va avea loc în data de 21 aprilie 2015. Deciziile cu privire la participanţi sunt finale.
 • Participarea la conferință presupune niște pași preliminari:
  • Elaborarea și trimiterea unui abstract al lucrării propuse, de maxim 500 de cuvinte (1-2 pagini), pe adresa raluca.suciu@fspac.ro, până la data limită de 20 aprilie 2015.
  • Elaborarea lucrării (sub coordonarea unui cadru didactic) și trimiterea lucrării finale pe adresa raluca.suciu@fspac.ro până la data de 10 mai 2015.
  • Elaborarea unei prezentări și prezentarea lucrării la conferință, 12-15 mai 2015.
 • Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați persoanei de contact:

Raluca Suciu, raluca.suciu@fspac.ro.