Conferința de încheiere a proiectului PODCA

În perioada 13-16 ianuarie a avut loc Conferința de încheiere a Programului postuniversitar in Managementul Administratiei Publice
Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin intermediul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale şi are o durata de implementare este de 22 de luni, cu începere din 8 aprilie 2009. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.335.596,50, din care 1.135.257,03 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.
Scopul proiectului este de a dezvolta un program postuniversitar performant în managementul administraţiei publice pentru personalul ce ocupă funcţii de conducere în cadrul administraţiei publice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. In acest sens, proiectul vizează dezvoltarea abilitatilor manageriale în randul personalului cu funcţii de conducere din administratia publică locală şi prin urmare îmbunatăţirea eficacităţii organizaţionale, fiind în concordanţă cu obiectivele Programului Operţional „Cresterea Capacitatii Administrative”.
Grupul ţintă este reprezentat de personalul care ocupă sau îndeplineşte condiţiile de ocupare a unei funcţii de conducere, potrivit reglementărilor în vigoare, din administraţia publică din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (şase judeţe).