Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie

Acest program postuniversitar este adresat persoanelor interesate de domeniul integrității în sectorul public. Programul vizează formarea profesională în domeniul integrității publice a persoanelor care ocupă funcţii şi demnităţi publice - parlamentari, aleşi locali, consultanți și consilieri politici, membri ai partidelor politice, consilierii d e etică și de integritate din instituțiile publice, jurnaliști și alți membri ai entităților profesionale implicaţi în implementarea politicilor publice și instrumentelor privind integritatea publică şi măsurile anticorupţie.

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la t_.]pKo#N\OnV&X]#[XI~NV1+lBM-R_vH sau la numărul de telefon +40 264 595871.


Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 2.400 lei

Durata programului: 6 luni

Plan de învățământ