Managementul comunicării în sectorul public

Acest program postuniversitar este organizat împreună cu University of Georgia, SUA, prin Carl Vinson Institute of Government și James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research, în colaborare cu . Programul are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor manageriale și de comunicare în rândul personalului cu funcţii de conducere, reprezentare sau purtători de cuvânt din administraţia publică.

Absolvenții acestor programe primesc, pe lângă diploma de la UBB, și un certificat acordat de University of Georgia.

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la FOGoBT6ALEw[uSd]#[$59`~=Q~@2Y?~FT sau la numărul de telefon +40 264 595871.


Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 2.400 lei

Durata programului: 6 luni

Plan de învățământ