Managementul Administrației Publice

Acest program postuniversitar este organizat împreună cu University of Georgia, SUA, prin Carl Vinson Institute of Government și James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research, în colaborare cu . Programul vizează instituţiile/autorităţile din administraţia publică locală şi organismele subordonate acesteia, precum şi instituţiile deconcentrate, în speţă personalul ce ocupă funcţii de conducere sau îndeplineşte condiţiile de ocupare a unei funcţii de conducere, potrivit reglementărilor în vigoare.

Absolvenții acestor programe primesc, pe lângă diploma de la UBB, și un certificat acordat de University of Georgia.

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la hHJR-.pvIG*=tAx]#[L.@Cmr-]94fx}0h sau la numărul de telefon +40 264 595871.


Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 2.400 lei

Durata programului: 6 luni

Plan de învățământ