Școala doctorala de administrație și politici publice

Domeniul: Științe administrative
Forma de învățământ: Cu frecvență și cu frecvență redusă
Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre
cercetare)
Limbile de studiu: Română sau Engleză
Perioada de înscriere: 3 – 7 septembrie 2018. Înscrierea se va face la Institutul de Studii Doctorale al UBB, Str. Universității nr. 7-9, et. 1
Confirmarea locurilor: 24 – 26 septembrie 2018, la Institutul de Studii Doctorale al UBB