Implicare în comunitate

Departamentul de Administraţie Publică al Universităţii Babeş-Bolyai consideră că universităţile şi mediul academic nu trebuie să se izoleze de restul comunităţii şi să afişeze o atitudine superioară, arogantă ci să aibă un rol activ în dezvoltarea comunităţii, implicându-se în dezvoltarea acesteia prin iniţierea şi sprijinirea unor demersuri menite să ajute la dezvoltarea economică, sociala şi culturală a comunităţii locale.

Departamentul de Administraţie Publică a avut un rol important în elaborarea strategiei municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2007-2013, coordonând întregul proces de planificare strategică, proces ce a avut ca rezultat Strategia de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca.

În prezent, Departamentul de Administrație Publică lucrează la proiectul strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2013-2020.

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a semnat, în martie 2013, un contract de parteneriat cu Primăria Beliș, pe o durată de patru ani. FSPAC urmează să susțină dezvoltarea comunității din Beliș, fiecare dintre departamentele facultății demarând activități în acest sens: organizare de campanii de promovare și branding pentru comunitatea din Beliș, actualizarea strategiei de dezvoltare locală, training pentru aleșii locali, funcționari publici și persoane implicate în dezvoltarea comunității etc.  Inițiativa beneficiază de sprijinul Transatlantic Institute for Public Management and Sustainable Communities (parteneriat strategic între Michigan State University și Universitatea Babeș-Bolyai).