Raluca Maria Suciu

Raluca Suciu este asistent universitar doctor în cadrul Departamentului de Administrație Publică din februarie 2009. În perioada 2005-2009 a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat. A absolvit studiile universitare, licență și masterat, în domeniul științelor administrative și a obținut titlul de doctor în domeniul management (Școala Doctorală Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB).

Activitățile didactice vizează disciplinele Uniunea Europeană: mecanisme și instituții și Protecția mediului, iar ariile principale de interes pentru cercetare sunt politicile și guvernanța de mediu, dezvoltarea durabilă, integrarea europeană, practicile din domeniul achizițiilor publice.

 

Curriculum vitae: EN | RO

Email: raluca.suciu fspac.ro

Consultaţii: Joi, 14.00-16.00, Sala 108, Clădirea FSPAC 2

 

CURSURI/SEMINARII:

PROTECȚIA MEDIULUI
Syllabus

UNIUNEA EUROPEANĂ: MECANISME ȘI INSTITUȚII
Syllabus

ENVIRONMENTAL POLICY
Syllabus