Natalia Monica Balogh

Natalia Monica Balogh este asistent universitar în cadrul Departamentului de Administrație Publică din septembrie 2009. În perioada 2001-2009 a desfășurat activități didactice și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat. A absolvit studiile universitare (licență și master) în domeniul științelor administrative, în prezent este doctorand în domeniul Management, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai. Activitățile didactice vizează disciplinele Managementul Organizațiilor Neguvernamentale și Managementul proiectelor. Este coordonator al Practicii profesionale pentru studenții din anul III de la nivel licență și pentru studenții de la nivel master. Ariile principale de interes pentru cercetare sunt modalitățile de finanțare ale organizațiilor neguvernamentale, implementarea proiectelor europene la nivelul administrației publice și contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea societății civile.

 

Curriculum vitae

Email: natalia fspac.ro

Consultaţii:
Miercuri12.00-14.00, Sala I/7

 

CURSURI/SEMINARII:

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE
Syllabus Seminar
Metodologia lucrării

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Syllabus seminar
Analiza problemei
Materiale

PRACTICĂ
Ghid de practică – Anul III
Ghid de practică – Master

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE – Masterat
Syllabus

ELABORAREA DOCUMENTELOR-SUPORT PENTRU PROIECTE – Masterat
Syllabus