Dacian Cosmin Dragoș

Dacian C. DRAGOS este Profesor universitar doctor, titular al cursurilor de Drept administrativ, Drept european și Drept administrativ comparat. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare. Jean Monnet Professor (din 2006); Prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (2008-2012) si decan delegat (2010-2012); Marie Curie Fellow la Michigan State University (2005-2006); Visiting Scholar la Rockefeller College of Public Administration and Policy, SUNNY at Albany, U.S.A. (2002); Premiul Uniunii Scriitorilor, Organismul de gestiune a drepturilor de autor, pentru carte juridică, 2003; Coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011). Membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009). Co-director al secțiunii X – “Law and Administration” al European Group of Public Administration (din 2010). Publicațiile sale includ 2 volume internationale editate, 7 capitole în volume internaționale, 5 cărti de autor și 4 în colaborare, peste 30 de lucrari în publicații de specialitate.

Interese de cercetare: Drept administrativ, Drept european, Europenizarea administrațiilor naționale, Transparență în administrația publică și accesul liber la informațiile publice, Contractele publice și dreptul achizițiilor publice, Procedura administrativă, Mijloace alternative de rezolvare a disputelor administrative.

Curriculum vitae

Email: dragos fspac.ro

Centrul de Studii privind Buna Guvernare
Profil Linked In
Profil InnovatingJustice

Consultaţii: Joi, 14-16, Sala 107, Clădirea FSPAC 2

Publicații

CURSURI:

ADMINISTRATIVE LAW
Syllabus

COMPARATIVE AND EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW
Syllabus

PUBLIC CONTRACTS AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Syllabus

PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Syllabus

INSTITUȚII ȘI MECANISME ALE UE
Syllabus