Călin Sabin Ghiolțan

Curriculum vitae

Email: ghioltan fspac.ro

Consultaţii
: Luni, 17.00-18.00, Sala I/4

 

CURSURI:

DESCENTRALIZARE ȘI POLITICI REGIONALE
Suport de curs
Syllabus

RELAȚII CU PUBLICUL
Syllabus
Suport de curs

POLITICI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Syllabus